2 mars 2023

Vad ska jag tänka på när jag anställer?

Snart är sommarsäsongen här och många företag börjar fundera på att anställa sommarjobbare. När man är ny som arbetsgivare kan det vara många frågor som dyker upp; vad är det som gäller och var kan jag läsa mera.

Under Ålands Näringslivs arbetsgivarveckan har vi bland annat diskuterat detta. Nedan finns kortfattad information och länkar där man kan läsa mera.

 

Lagstiftning att hålla koll på:

  • Arbetsavtalslagen

  • Arbetstidslagen

  • Semesterlagen

  • Arbetarskyddslagen

  • Lagen om unga arbetstagare

 

Du hittar lagstiftningen här.  Tänk på att alltid se på den senaste versionen av lagstiftningen (uppdaterad version).

 

Många branscher använder sig av kollektivavtal, du hittar kollektivavtalen här.

En annan bra sida med mycket info är arbetarskyddsförvaltningens hemsida.

 

Arbetsavtal

Att göra ett skriftligt arbetsavtal löser många framtida problem och rekommenderas starkt. Arbetsavtalet är tillsvidare eller tidsbundet. Är det tidsbundet ska det finnas en anledning till det, tex projektarbete eller säsongsanställning. Använd dig av prövotid, skriv in i arbetsavtalet hur lång prövotiden är, den är dock högst 6 månader (vid tidsbundna avtal är den dock högst hälften av den tid arbetsavtalet gäller, men max 6 månader).

Mall för arbetsavtal

I arbetsavtalet ska det framgå arbetsuppgifter och arbetsplats. Tänk på att inte ha för snäva formuleringar i arbetsavtalet, eftersom man i efterhand inte kan lägga på flera uppgifter än de som framkommer i arbetsavtalet. Även lön, naturaförmåner, arbetstiden och uppsägningstiden ska framgå. Kolla även upp om det finns allmänt bindande kollektivavtal, om det inte finns ska man inte skriva in något kollektivavtal i arbetsavtalet. 

Gällande arbetstiden ska det finnas arbetstidsbokföring, det vill säga det ska antecknas hur många timmar arbetstagaren arbetar per dag. Det ska även finnas ett arbetsschema för minst en vecka i taget, som arbetstagaren får ta del av senast en vecka innan schemat börjar. 

 

Unga arbetstagare

Person under 18 år är en ung arbetstagare. En person som fyllt 15 år får själv ingå arbetsavtal. Arbetstiden för unga arbetstagare är reglerad.

 

Läs mera på vår hemsida

Arbetsgivarinfo

Starta företag - arbetsgivarfrågor