23 maj 2023

Tyck till om framtidens turism

Vad tycker du är viktigt för att vi ska lyckas locka turister till Åland?

Nu har vi alla möjlighet att tycka till om framtidens turism i den Medborgdialog som finns på Visit Ålands webbplats. Hur tycker du att näringslivet bäst gynnas av turismen, vilka är våra styrkor och svagheter? Vad borde vi göra för att stå starkare i konkurrensen med andra destinationer?

Dialogen är ett av verktygen för att få fram konstruktiva idéer till ”Färdplanen för hållbar turism 2030” som Näringsavdelningen just nu jobbar med i samarbete med turistbranschen och andra aktörer.

Det är enkelt att delta och du behöver bara svara på två (men viktiga) frågor.

1. Vad tycker du att besöksmålet Åland ska vara känt för år 2030?

2. Fler idéer och förslag?

Delta i enkäten här senast den 19 juni 2023!