17 februari 2023

Nytt kollektivavtal för handeln klart

Kollektivavtalsförhandlingar har avlöst varandra i början av året och nyligen slöts ett nytt kollektivavtalet för handel som gäller perioden 1.2.2023-31.1.2025.

Löneuppgörelsen består av en engångspott om 400 euro som gäller för heltidsanställda. Engångspotten betalas i samband med löneutbetalningen i april. Hälften (200 euro) kan betalas senare i samband med löneutbetalningen i september. För en deltidsanställd utbetalas ett engångsbelopp i proportion till avtalstimmarna.

Förutsättningen för engångspotten är att arbetstagarens anställningsförhållande har inletts senast 1.2.2023 och att anställningsförhållandet fortfarande är giltigt på dagen när engångspotten betalas ut.

Utöver engångspotten sker allmänna löneförhöjningar den 1.6.2023 (105 euro och timlönerna med 0,66 euro, tabellönerna höjs med 3,88 procent) och 1.6.2024 (Personliga månadslöner höjs med 60 euro och timlöner med 0,38 euro, tabellönerna höjs med 2,14 procent).