7 november 2023

Ny färdplan för turism

Nu är arbetet med att ta fram en ny strategi för Ålands största exportnäring nästan klart.

Du kan läsa färdplanen här och samtidigt dela dina tankar kring färdplanens innehåll.

Färdplan för hållbar turism 2030 är hela Ålands strategi. Ålands landskapsregering  har koordinerat arbetet med att ta fram färdplanen och agerar ordförande i samordningsgruppen för turism. Färdplanen är ett underlag och riktgivande dokument för hur det offentliga Åland jobbar med turism. Ålands Näringsliv representeras i samordningsgruppen av vd Susanne Olofsson

 

Foto: Visit Åland, photographer Rebecka Eriksson