9 mars 2023

Konsultcheckar för företagare

Företagare har nu möjlighet att ansöka om konsultcheckar för utvecklande av företag (ERUF-finansierat).

Som företagare kan du ansöka om stöd för:
- Konsultcheckar som främjar inträde och kommersialisering på marknaden för idéer, produkter och tjänster som har utvecklats av små och medelstora företag.
- Internationalisering som främjar tillväxtorienterade små och medelstora företags expansion på den internationella marknaden.

Stödnivån är 75% och projektperioden är max 12 månader. Företag kan ansöka om 5.000-15.000 euro.

Innan du fyller i ansökan är det viktigt att du noggrant planerar och funderar och gärna bokar ett möte med finansieringshandläggaren på näringsavdelningen på Ålands Landskapsregeringen för genomgång. Ansökan behöver godkännas innan kostnader godkänns. 

Ansökningsperioden öppnar den 6.3.2023 och stänger den 31.3.2023.

Läs mera på landskapsregeringens hemsida.  Där finns även information om internationaliseringsstöd, produktutvecklingsstöd, investeringsstöd kopplat till innovationsprojekt och kompetensstöd.