29 november 2023

Gränstullsamarbetet mellan Finland och Sverige upphör 31.12.2023

Fr.o.m. 1.1.2024 hanterar inte den åländska Tullen längre deklarationer i form av SAD-blanketter för varor i reguljära färjetrafiken mellan Grisslehamn och Eckerö respektive Kapellskär och Mariehamn på grund av att avtalet om gränstullsamarbete mellan Finland och Sverige har upphört.

Export från Åland till Sverige


Vid export från Åland till Sverige ska en exportdeklaration inges innan varorna förs ut från Åland. Exportdeklaration görs i Tullens e-tjänster eller genom meddelandedeklarering om man är meddelandekund. EORI-nummer krävs.

Läs mer på Tullens hemsida www.tull.fi > Index A - Ö (längst ner på första sidan) > Företag > Åland > Varutrafik mellan Åland och övriga Finland > Export av varor från Åland till andra EU-länder. 

Direktlänk till Tullens hemsida.

(Nya exportdeklarationer tas i bruk i hösten 2024 i Tullklareringstjänsten, mer information kommer senare).

Importhanteringen till Sverige:

Från och med 1.1 2024 ska en importtulldeklaration lämnas till Svenska Tullverket via transportören (rederiet) när det finns varor från Åland som ska exporteras till Sverige. Om transporten äger rum till sjöss är det rederiet som ska anmäla varans ankomst genom en lastlista och Tull-ID till Tullverket att importdeklaration är gjord .

Det är inte rederiets skyldighet att skapa importdeklarationen, det kan med fördel göras av den svenska importören eller av ett tullombud. Tullverket informerar sedan rederiet att importdeklarationen är klar och att varan får lossas och skingras.

Undantag från att lämna en importdeklaration till rederiet är om varan redan vid införseln till Sverige omfattas av ett förfarande för transitering.
Varor som omfattas av ett förfarande för transitering ska istället anmäla ankomsten hos t.ex. en godkänd mottagare eller genom ett besök på en tullklareringsexpedition.

När gränstullsamarbetsavtalet med Åland gällande klarering av varor och transportmedel till och från Sverige upphör den 1 januari 2024. Det här innebär att de tulldeklarationer som hittills har omhändertagits av åländska tullen för svensk räkning kommer att hanteras av svenska tullen.

De företag som kan påverkas är de som idag sköter sin svenska tullhantering på plats i Åland. Efter årsskiftet kan de behöva besöka en tullklareringsexpedition och lämna in tulldeklarationen över disk (anmäla varans ankomst). Säkerställ att du t.ex. har de tillstånd som krävs och att varan befinner sig på en godkänd förvaringsplats för att kunna hantera tullformaliterna på annat sätt än att besöka en tullklareringsexpedition.  

Andra exempel när det skulle kunna bli nödvändigt att besöka en tullklareringsexpedition är vid kontant betalning, t.ex. när det finns en ansökan om tillfällig införsel direkt i tulldeklarationen med kontant deposition.
 
Information om hanteringen efter 31.3.2024 kommer senare.

 

Export från Sverige till Åland


Till hösten 2024 kommer ett nytt exportsystem tas i bruk. Fram till dess ska i de flesta fall det svenska företaget eller ett tullombud lämna en exporttulldeklaration till Tullverket för varan som ska föras till Åland. De företag som inte har tillstånd till en förenklad exporthantering måste besöka en tullklareringsexpedition och anmäla exporten.

Vid indirekt export ska ett exportföljedokument, EAD (Export Accompanying Document) följa med varan och visar att Tullverket har godkänt tulldeklarationen och frigjort varan för export. Du får exportföljedokumentet av tullkontoret. Exportföljedokumentet ska sedan visas upp för utförseltullkontoret (Arlanda eller Stockholm).

Direktlänk till Tullverkets hemsida. 

Importhanteringen till Åland:

För alla varor som transporteras från ett annat EU-land till Åland ska man inlämna en anmälan av varors ankomst (transportfirman eller annan transportör ansvarar)
en tulldeklaration för import (importören ansvarar).

Deklarationerna inlämnas som tidigare i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering om man är meddelandekund. Ombud kan anlitas. EORI-nummer krävs.Läs mer på Tullens hemsida www.tull.fi > Index A - Ö (längst ner på första sidan) > Företag > Åland > Varutrafik mellan Åland och övriga Finland > Import av varor från andra EU-länder till Åland. 

Direktlänk till Tullens hemsida.

Har du frågor, ta kontakt med skattegränsrådgivaren.

Texten uppdateras när ny information tillkommer.