7 mars 2023

Antalet plastkassar på Åland minskar

Ålands Näringsliv och Ålands landskapsregering undertecknade 2016 ett avtal om att minska förbrukning av plastbärkassar. Avtalet gäller frivilliga åtgärder som detaljhandeln åtar sig och som ska leda till att de mål om minskning av tunna plastbärkassar som ställs i EU-direktivet om förpackningar och förpackningsavfall nås på Åland.

Som en del av avtalet samlar Ålands Näringsliv in siffror på hur många plastkassar som släpps ut till kund från de företag som gått med i samarbetet. Under 2022 släpptes ungefär 600 000 plastkassar ut vilket är en klar minskning mot 2017, vilket var första året som siffror togs fram, då det var långt över miljonen plastkassar som släpptes ut. Den största förändringen har kommit genom att plastkassar ersatts med kassar av andra material och vissa butiker erbjuder inte ens plastkassar längre.

Hur minska antalet plastkassar

Ett sätt att minska antalet plastkassar är att erbjuda kassar i andra material än plast, till exempel biobaserade komposterbara kassar eller papperskassar. Ett annat sätt är att minska antalet kassar som släpps ut till kund. Företagen kan dels fråga om kunden behöver en kass istället för att automatiskt ge en kass. Kunden kan å sin sida fundera efter om den faktiskt behöver en kass. Flergångskassar är också ett bra alternativ för att minska på behovet av kassar.

Nyhet på landskapsregeringens hemsida.

Här kan man läsa mera om initiativet.