5 juni 2023

Ålands Näringsliv bildar utskott för energifrågor

På Ålands Näringslivs vårmöte i april togs beslut om att bilda ett nytt utskott med namnet energiutskottet. 

– Vår tanke är att samla de åländska aktörerna inom grön energi för att lättare föra dialog och fungera som bollplank för exempelvis landskapsregeringen, säger Susanne Olofsson, vd för Ålands Näringsliv.

Initiativet till det nya Energiutskottet kommer från aktörer i branschen., som har saknat en plattform för att stärka det lokala näringslivets roll inom den växande sektorn för grön energi. Fokus ligger på att identifiera och främja affärsmöjligheter som skapas genom den fortsatta utvecklingen av hållbar energiproduktion på Åland.

– Vi ser också ett behov av en instans för rådgivning i energifrågor och vill vara med och skapa dialog eftersom det här rör hela det åländska samhället och näringslivet, säger Susanne Olofsson.

– För Ålands Näringsliv har vindkraften länge varit en prioriterad fråga. Vi ser att ett utskott ytterligare stärker upp organisationen i den frågan.

Utskottets medlemmar representerar både små och stora företag, vilket ger bredd och perspektiv. Genom att främja samarbeten och partnerskap ska branschrådet stärka näringslivets möjligheter att dra nytta av den ökande efterfrågan på hållbar energi, både lokalt och internationellt.

– Genom att samla expertis och resurser och arbeta tillsammans kan vi se till att grön energi spelar en central roll för Ålands framtida ekonomi, säger Susanne Olofsson.

Medlemmar i energiutskottet

Anders Mattsson, Ålands Skogsindustrier Ab 

Anders Wiklund, OX2

David Karlsson, ÅEA

Per-Ove Karlsson, Rundbergs Bil & Service

Anna Häger, Ilmatar Offshore Ab

Jonas Holmström, Flexens

Mikael Lundell, Stormskärs Växthus, styrelseledamot i Ålands Näringsliv 

Conny Rosenberg, Kraftnät Åland Ab

Jan-Erik Eriksson, Solel Åland Ab, Solpark Åland Ab 

Susanne Olofsson, Ålands Näringsliv

 

Läs mera om våra utskott här.