28 april 2023

Ålands Näringsliv beviljas finansiering för att anställa en skattegränsrådgivare

Ålands landskapsregering har beviljat Ålands Näringsliv medel för att underlätta för företag som bedriver handel över skattegränsen genom att bevilja ett projekt med inriktning på att bistå företag som bedriver handel över skattegränsen. Ålands Näringsliv kommer nu att rekrytera en skattegränsrådgivare, projektet pågår till 31.12.2023.

Genom kontakt med våra medlemmar; bland annat genom en enkät i början av året, på de tullworkshops som vi ordnat under flera år och genom telefon- och mailkontakt, har det framkommit att det nuvarande förfarandet är tidskrävande, systemet är svårt att förstå, det är svårt att få support, anvisningarna är bristfälliga samt att det finns systemfel. En skattegränsrådgivare kan ge råd och stöd kring detta. Skattegränsrådgivaren ska informera om hur en förtullning praktiskt görs, hålla workshops, dokumentera samt framför allt ge support och hjälp gällande förtullningsförfarandet. Tack vare finansieringen från Ålands landskapsregering är denna rådgivning kostnadsfri och öppen för alla intresserade. Rådgivningen är i första hand inriktad på företag men vänder sig även till privatpersoner.

Den långsiktiga målsättningen är att förenkla skattegränsen, den målsättningen kvarstår. Men på kort sikt är vi nu glada över att kunna starta ett projekt med inriktning på att bistå företagare som bedriver handel över skattegränsen.

Ålands Näringsliv kommer nu att rekrytera en skattegränsrådgivare, är du intresserad av att jobba med detta? Ta gärna kontakt med Ålands Näringslivs vd Susanne Olofsson.