23 november 2022

Funktionsrättsdagen  den 28 november

Här kan du läsa mer om hela dagens program. Evenamnget sker på Alandica mellan kl 11.00-16.00. Det är fritt inträde och det är möjligt att komma och gå under dagen. Önskar du ta del av lunchen ska du anmäla dig senast 23.11. 

Programpunkter som särskilt rekommenderas för näringslivet: 

11.00 – 11.30 Funktionsrättskonventionen - om tillgänglighet och Ålands alternativrapport till FN-kommittén.

Första delen av programmet kommer att handla om tillgänglighet i allmänhet och hur den kan ses i dag. Detta kan vara mycket användbart för företagare som är intresserade av att investera i tillgänglighet och därmed utöka sin kundbas.

14.15 – 15.00 Paneldiskussion om tillgänglighet inspirerad av projektet ”Rampa upp Island”

Som inledning till den här delen presenteras ett framgångsrikt tillgänglighetsprojekt i Reykjavik.  Presentationen följs av en paneldiskussion där det kommer att finnas representanter från landskapsregeringen, staden, förbundets tillgänglighetsgrupp, Visit Åland, näringslivet och förbundets medlemsföreningar. 

Läs mer här. 

ARRANGÖRER

ÅLANDS HANDIKAPPFÖRBUND; Andning & Allergi, Demensföreningen på Åland, De Utvecklingsstördas Väl, Diabetesföreningen på Åland, Föreningen Vårt Hjärta, Ålands Autismspektrumförening, Ålands Cancerförening, Ålands Hörselförening, Ålands Intresseförening för psykisk hälsa – Reseda, Ålands Neurologiska förening, Ålands Reumaförening, Ålands Synskadade.