20 oktober 2022

Frukostträff November

Hagainitiativet och utsläpp i leverantörsled - det är temat på frukostträffen den 4.11.

Hagainitiativet är ett företagsnätverk i Sverige som arbetar med att minska klimatpåverkan från näringslivet. På frukostträffen kommer de att presentera sig, sitt arbete och hur de arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Samt hur förtag kan mäta och arbeta med sin utsläpp och vad man har att tjäna på att mäta sina scope 3-utsläpp. 

Mer information och anmälan på denna länk.