EORI-nummer blir obligatoriskt i företags skattegränsdeklarationer till hösten

Från och med den 5.11.2022 blir EORI-numret (Economic Operators Registration and Identification System) en obligatorisk uppgift vid skattegränsdeklarationer för företag.

Importörer och transportörer som för in varor över skattegränsen från ett annat EU-land till Åland eller mellan Åland och övriga Finland behöver EORI-numret för att kunna identifieras i tulldeklarationen. EORI-numret är ett EU-omfattande system för registrering av importörer, exportörer och andra ekonomiska aktörer.

Ansökan om EORI-nummer kan göras på nätet i Tullens e-tjänster eller med tullblankett 730r.  Mer information finns på tullen hemsida här