14 november 2022

Ålands Näringsliv och Diploma utbildning

Ålands Näringsliv har i samarbete med Diploma Utbildning tagit fram lärportal för streamade utbildningar. Det är en lärportal för digital kunskapsöverföring med målsättning att erbjuda Nordens största portfölj av kvalitativa onlineutbildningar som bidrar till hållbar kompetensförsörjning för lokala och regionala näringsliv.

Vad är Diploma Utbildning

Diploma Utbildning är partner med utbildningsföretag och hjälper dem digitalisera samma utbildningar som utbildningsföretagen traditionellt håller i sina utbildningslokaler. Du får tillgång till dem på din dator, läsplatta eller smartphone och kan pausa, repetera och utbildas i din egen takt. Miljövänligt och mer lättillgängligt. Diploma Utbildning har idag över 400 inspelade och professionellt klippta filmer för att nå en så effektiv och inspirerande inlärning som möjligt. Filmerna är väl anpassade till att använda aktivt i eget lärande i arbetet och även som underlag för utvecklande diskussioner inom t ex arbetslag. Många av våra lärare tillhör de mest erkända skickliga pedagogerna inom sina respektive områden. Varje månad tillkommer det 4-5 utbildningar utspritt i olika ämnesområden.

  • Som medlem i Ålands Näringsliv har du förmånliga priser på kurserna.
  • Fler än 400 utbildningar att välja mellan.
  • Diplomeras av erfarna lärare.

     

Läs mer om erbjudandet och utbildningarna här