17 ansökningar till projektledartjänst

Igår gick ansökningstiden ut för projektledartjänsten till ”Vi välkomnar fler”.

Vi har mottagit 17 ansökningar och rekryteringsarbetet pågår.

Vi välkomnar fler är ett projekt finansierat från Europeiska socialfonden. Projektets övergripande mål är att få personer som hittat till Åland, att också vilja stanna i landskapet. En viktig byggsten här är att hitta ett arbete och därmed kunna försörja sig.  Eftersom nyckeln till jobb i många fall är kontakter, nätverk och tillgång till information, är ett fokusområde inom projektet att skapa strukturer och vägar som gör att nyanlända personer får tillgång till dessa nycklar.