Medlemsavgifter

Ålands Näringslivs medlemsavgifter fastställs på föreningens höstmöte och avgiften är proportionell till antalet anställda i företaget.

Medlemsavgifter 2023

Medlemsavgifter företag

 • 0-2 anställda: 125 euro/år
 • 3-7 anställda: 210 euro/år
 • 8-10 anställda: 300 euro/år
 • 11-19 anställda: 410 euro/år
 • 20-49 anställda: 610 euro/år
 • 50-99 anställda: 980 euro/år
 • 100-249 anställda: 1100 euro/år
 • 250-499 anställda: 1220 euro/år
 • 500-999 anställda: 1340 euro/år
 • >1000 anställda: 1450 euro/år

Nystartade företag som etablerat sig de senaste 12 månaderna, har första året en rabatterad avgift om 50,00 euro. Därefter betalas ordinarie pris.

Medlemsavgifter kommuner

 • 0-1000 invånare: 220 euro/år
 • 1001-2000 invånare: 285 euro/år
 • 2001-3000 invånare: 365 euro/år
 • >3001 invånare: 475 euro/år

Medlemsavgifter övriga medlemmar

 • Föreningar & bostadsaktiebolag: 165 euro/år
 • Personliga medlemmar: 40 euro/år (enbart stödjande medlemskap)

Medlemsavgifterna faktureras en gång per år.

Till medlemsansökan