Ålandsportalen

Ålandsportalen är en hemsida där åländska myndigheter publicerar aktuella upphandlingar. Portalen administeras via e-Avrop-systemet.

Genom att klicka på en upphandling, kan du se all information om den inklusive eventuell korrespondens mellan andra leverantörer och den upphandlande enheten.

  1. Du hittar Ålandsportalen här.
  2. Välj en myndighet i rullistan till vänster.
  3. Klicka på en rubrik för att läsa mer om den upphandlingen

Om du har registerat ett konto på e-Avrop (kostnadsfritt för leverantörer) lämna anbud direkt via systemet. Du kan även skicka frågor om upphandlingar.