Hållbarhet

Hållbarhetsfrågan är synnerligen aktuell inom näringslivet. Beroende på bransch är det positivt att förbereda sig på att samhället arbetar för att ställa om.

Ålands Näringsliv försöker stödja våra medlemmar att göra omställningen. Vi dikterar ingenting, men ser att alla steg som gör näringslivet mer hållbart är positivt.

Hållbarhetsbegreppet består av tre delar

  • Ekonomisk hållbarhet innebär att företag långsiktigt ska klara av att leva på sina intäkter.
  • Miljömässig hållbarhet känner vi alla till. Ett hållbart företag har ingen miljömässig påverkan på sin region enligt Bruntland-principerna.
  • Social hållbarhet innebär att företaget tar hand om sina anställda enligt gällande lagar och regler. Man ska vara trygg på jobbet och alla anställda har samma möjligheter att utvecklas i företag.

Ålands Näringsliv inser att det idag inte finns hållbara verksamheter. Således är vår strategi att

  • lyfta de små stegen mot hållbarhet. Är man lite mer hållbar idag än man var igår, är det en positiv sak.
  • samarbete. Det görs mycket på Åland idag och genom samarbete kommer vi längre.

Vill man ha stöd i sitt hållbarhetsarbete kan man kontakta "Hållbarhetslotsarna". Du hittar mer info om dem här.