Revisorer

Här hittar du kontaktinformation till åländska, auktoriserade revisorer.

Revisor (auktoriserade) Kontaktperson Telefon/Fax
Hermans & Revisorerna Ab
Torggatan 5
22100 Mariehamn

 

Sixten Söderström, GR-revisor

Erika Sjölund, GR-revisor
erika.sjolund@eyi.ax

tel: 018-12026
fax: 018-12027
KPMG Ab
Norra Esplanadgatan 4B
22100 Mariehamn

David Mattsson, CGR-, GR-revisor
david.mattsson@kpmg.fi

tel: 020-7603971
gsm: 0457-75759210
Kjell Jansson

Kjell Jansson, GR-revisor
kjell.jansson@aland.net

 

​tel. 040-5438129

Lundbergs Revisions- & konsultbyrå
Norra Esplanadgatan 4 B
22100 Mariehamn
Magnus Lundberg, GR-revisor tel: 018-16952
PricewaterhouseCoopers Ab (PwC)
Nygatan 6 (2 vån)
22100 Mariehamn

Fanny Johansson, CGR-, GR-revisor
fanny.johansson@fi.pwc.com

Jan-Eric Lindblom, GR-revisor
jan-eric.lindblom@fi.pwc.com

gsm: 050-3051793

gsm: 040-8372441

Tage Silander
Tallvägen 10
22100 Mariehamn
Tage Silander, GR-revisor
tage.silander@aland.net
gsm: 0400-626400
Ålands Företagsbyrå Ab
Nygatan 9
22100 Mariehamn
www.foretagsbyran.ax
Jan Kangashaka, GR-revisor
info@foretagsbyran.ax
tel: 018-29044
fax: 018-291452

BDO Ab 

Torggatan 13 A

22100 Mariehamn

Anton Axberg, CGR-, GR-revisor

anton.axberg@bdo.fi

gsm:040-7775329