Utveckla framtidens företag REACT

Ålands Näringslivs projektet Utveckla framtidens företag REACT startade under hösten 2021. Det bygger på en fortsättning och utveckling av tidigare projektet Utveckla framtidens företag, som Ålands Näringsliv drev 2016-2020.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och pågår fram till 31.3.2023. 

Syfte

Projektets övergripande målsättningar är att stödja, inspirera samt utveckla Ålands företag(are) och potentiella blivande företagare. Projektet vill hjälpa nya och befintliga företag med företagsutveckling och ge dem verktyg att ta strategiska beslut. Projektet vill stärka företag på Åland i de nya verksamhetsförutsättningar som uppkommit i och med coronapandemin. 

I projektet arbetar företagsrådgivare, affärsutvecklare och företagsutvecklare.

Här hittar du kontaktuppgifter

Inom projektet arbetar vi med följande områden: