Professionellt styrelsearbete

I samarbete med Michaël Berglund Board Value erbjuder vi kvalificerade utbildningar i professionellt styrelsearbete. 

Utbildningen i professionellt styrelsearbete är exempelvis en fortsättning på den mycket populära "diplomutbildning i styrelsearbete" som tidigare hållits vid Stockholms handelskammare. Därutöver kan vi erbjuda en ordförandekurs som är specialinriktad till dig som är eller blivande styrelseordförande. 

Kvalificerade utbildningar

Kraven på styrelsearbete i företagen ökar och därmed också kraven på de enskilda ledamöterna. För att utveckla företaget är det viktigt med ett professionellt och aktivt styrelsearbete. Företagets konkurrenskraft och tillväxtpotential ökar om styrelsen är rätt sammansatt, har god kunskap om styrelsearbete och dess utmaningar samt arbetar effektivt med rätt frågor. 

Efter avslutad styrelseutbildning blir du erbjuden medlemskap i Michaël Berglund Board Network, ett nätverk för alla som genomgått våra styrelsekurser. Michaël Berglund Board Network ordnar riktade seminarium och event.

Professionellt styrelsearbete

Kursen vänder sig i första hand till dig som är styrelseledamot eller som aspirerar till att bli styrelseledamot i ett aktiebolag. Även ägare och ledning i ägarledda företag, ledningsgrupper samt egenföretagare och entreprenörer kan ha ett stort utbyte av att gå kursen. Teori och praktik varvas med givande diskussioner.

Kursen äger rum vid tre olika tillfällen och avslutas med provskrivning och efterföljande diplomeringscermoni. Kursen genomförs i centralt belägna lokaler i Stockholm, antingen vid tre tillfällen fördelade över några veckor eller som intensivkurs vid ett tillfälle.

Ur kursinnehållet:  

  • Bolagsorgan, strategier, affärsplan, budget, tillväxt, fusioner. 
  • Ekonomiska begrepp, styrelsens arbete och sammansättning. 
  • VD:s roll, VD-rekrytering, VD-utvärdering, risk management, riskkapital. 
  • Lagar, regleverk, etik, Corporate Social Responsibility. 
  • Ägardirektiv, bolagsvärden, börsnotering, styrelseutvärdering, koden för bolagstyrning.
  • Provskrivning och diplomering. Kursen avslutas med en kurssammanfattning, provskrivning och diplomeringscermoni.

Ordförandekurs

En specialinriktad kurs till dig som är styrelseordförande eller som står i begrepp att ta på dig ett ordförandeuppdrag. Teori, fakta och inspiration blandas med erfarenheter från kurskollegor som står inför samma frågeställningar som du själv. Kursdeltagarna ges dessutom möjlighet att stämma av sina funderingar och utmaningar med vår mycket erfarna kursledare och våra gästföreläsare.

Denna kurs är exklusiv med avseende på att gruppen är liten och sammansatt av deltagare med relevant erfarenhet för att ge bra och konstruktiva diskussioner.

För mer information om utbildningarna kontakta oss.