ICC:s standard & modeller

Internationella handelskammaren (ICC) erbjuder en rad standarder samt modeller för handel på internationell nivå bl.a. inom följande områden:

 • Arbitration, skiljedom
 • Commercial Fraud
 • Contract Bonds
 • Företagsetik
 • Garantier, inkasso
 • Incoterms
 • International Trade
 • Miljö
 • Modellkontrakt
 • Mutor
 • Remburser
 • Transport

För mer information besök ICC:s bokhandel.