Internationell handel

De handelsfrämjande projekt som vi driver syftar till att skapa affärsmöjligheter för företag på nya marknader och att öka kunskapen bland åländska företag om nya intressanta marknader.

Vi hjälper även till med praktiska frågor. Allt från hur en fakturering går till i Peru, till nya affärskontakter på Island. Vi ingår i det världsomspännande handelskammar-nätverket med över 12 000 liknande organisationer över hela världen. Det gör att vi har kontakter med marknader runt om i världen.

Affärer över skattegränsen - läs mera här.

Ålands Handelskammare - läs mera här.

Läs mer på dessa sidor eller kontakta oss om du vill veta mer.