Internationell handel

Internationell handel

Handel främjar tillväxt och utveckling. Därför arbetar Ålands Näringsliv aktivt med att hjälpa fler företag att ta del av den globala marknaden.

De handelsfrämjande projekt som vi driver syftar till att skapa affärsmöjligheter för företag på nya marknader och att öka kunskapen bland åländska företag om nya intressanta marknader.

Vi hjälper även till med praktiska frågor. Allt från hur en fakturering går till i Peru, till nya affärskontakter på Island. Vi ingår i det världsomspännande handelskammar-nätverket med över 12 000 liknande organisationer över hela världen. Det gör att vi har kontakter med marknader runt om i världen.

Läs mer på dessa sidor eller kontakta oss om du vill veta mer.