Internationell handel

Internationell handel

Handel främjar tillväxt och utveckling. Därför arbetar vi aktivt med att hjälpa fler företag att ta del av den globala marknaden.

De handelsfrämjande projekt som vi driver syftar till att skapa affärsmöjligheter för företag på nya marknader och att öka kunskapen bland åländska företag om nya intressanta marknader.

Vi hjälper även till med praktiska frågor. Allt från hur en fakturering går till i Peru, till nya affärskontakter på Island. Vi ingår i ett nätverk med över 12 000 liknande organisationer över hela världen. Det gör att vi besitter en stor kunskap om marknader runt om i världen.

Kontakta oss om du vill veta mer.