26 maj 2011

Ökad omsättning för detaljhandel och varutransporter i Finland

Försäljningsvolymen ökade under samma period med 4,8 procent.
 
Varutransporter med lastbil ökade år 2010

År 2010 uppgick varutransporterna med lastbil inom inrikestrafiken till totalt 397 miljoner ton. Den transporterade godmängden ökade med 15 procent jämfört med år 2009. Lastbilstrafikens transportarbete uppgick till totalt 25 961 miljoner tonkilometer, vilket är 7 procent mer än år 2009. Den yrkesmässiga, dvs. tillståndspliktiga trafiken stod för 72 procent av den totala godsmängden och 91 procent av transportarbetet.

Källa: Statistikcentralen