14 november 2023

Boksluts- och skattedagen den 22 november

Boksluts- och skattedagen är årets stora informationstillfälle för dig som jobbar med ekonomi och redovisning. Boksluts- och skattedagen 2023 hålls onsdagen den 22 november, kl. 12:00-16:30 och hålls i huvudsak som ett distanstillfälle men det finns möjlighet att följa med föreläsningarna på plats i Alandica. Mer information om programmet kan ses här