25 maj 2022

Utlottningen till Sommarpraktikant 2022 är avgjord

Antalet anmälda ungdomar översteg de 160 jobbsedlar som finns tillgängliga, vilket innebär att jobbsedlarna delats ut genom lottdragning. Lottdragningen har skett i samarbete med ÅSUB.

Lottdragningen har utförts genom att först tilldela varje företag ett slumpmässigt tal, och därefter rangordna företagen enligt detta slumptal. Företagen med högst slumptal har därefter tilldelats en sommarpraktikant. Eftersom vissa företag har haft flera ungdomar som anmält sig, har en likadan slumpmässig rangordning gjorts bland ungdomarna för att avgöra vilken ungdom som får en jobbsedel till respektive företag.

Enligt samma förfarande som ovan lottades även en reservlista fram.

Ifall någon ungdom blir förhindrad att använda sin jobbsedel kommer vi att ta kontakt med de ungdomar som inte blev beviljade en jobbsedel i första skedet. Vår målsättning är att alla jobbsedlar i projektet ska användas. 

Om den ungdom som har blivit beviljad en jobbsedel uteblir från sin arbetsplats är det viktigt att detta meddelas till Ålands Näringsliv. Då kan vi ge jobbsedeln till en annan ungdom istället. 

För att se sitt besked ber vi alla ungdomar kontrollera sin e-post, inklusive skräpposten. Har du inte fått något besked via mail så ta gärna kontakt med oss.

 

Projektet Sommarpraktikant 2021 är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF).