IKT-utskottet

Historik

IKT-utskottet bildades 2014.

IKT-utskottets syfte

Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. Vidare ska utskottet bistå kontoret med sakkunskap gällande remissvar.

IKT-utskottets medlemmar 2017

  • Daniel Dahlen (Ålcom) - ordförande
  • Janne Engblom (Consilia)
  • Peter Granholm (Pedago)
  • Anders Rundberg (CarusPBS)
  • Niclas Södergård (Crosskey)
  • Anders Ekström (Ålands Näringsliv)
  • Daniela Johansson (PAF) - ny
  • Jeanette Heidenberg (Ericsson) - ny
  • Katarina Donning (Åda Ab) - ny
  • Bengt Johansson (Strax) - ny