• Välkommen till Ålands Näringsliv

    Ålands Näringsliv är en privatfinasierad medlemsförening som arbetar för att öka konkurrenskraften hos de åländska företagen.

    Välkommen att bli medlem, kontakta oss eller läs mer om Ålands Näringsliv.

  • Våra aktuella kurser

    Ålands Näringsliv arrangerar en mängd fortbildningskurser årligen för det åländska näringslivet. Vi kan även skräddarsy utbildningar för enskilda företag utifrån Era behov.

    Här kan du se våra aktuella kurser:

  • Välkommen på Näringslivsdagen

Start Up & Shape Up

18 okt
I vår erbjuder vi två nya koncept inom projektet "Utveckla framtidens företag". Det är Start Up Boost och Shape Up Boost. Start Up Boost riktar sig till dig som har en rätt färdig affärsidé och känner dig redo att starta företag, men även till dig som känner en entreprenöriell lusta...

Inflationstakten 0,0 procent i september

17 okt
De åländska konsumentpriserna var oförändrade i september 2016 jämfört med september 2015 (0,0 procent), i augusti var ökningstakten -0,1 procent. I september inverkade lägre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker", "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" samt "rekreation och kultur" mest nedåt på inflationen (med 0,2 procentenheter vardera)...

Affärsutveckling

06 okt
Henrik Hellström finns nu tillgänglig i projektet Utveckla framtidens företag. Henriks roll är affärsutvecklare och han har tidigare bland annat jobbat i projektet Tillväxt Åland II, 2013-2015, där fokus var på att stötta små företag i huvudsak på den åländska landsbygden och i den åländska skärgården. Henrik fokuserar på affärs-...

Kommissionen vill göra det lättare för företag att utnyttja EU:s fonder

30 sep
En arbetsgrupp som inrättats av kommissionen har lagt fram förslag som ska göra det lättare för företag att få stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder . Byråkrati och administrativa förfaranden kan hindra små och nystartade företag att utnyttja de möjligheter som erbjuds av ESI-fonderna. Då tar man inte till vara...

Kurs om bygg & tillgänglighet den 10 oktober

28 sep
Kursen lär dig hur den Åländska bygglagstiftningen är utformad samt hur det kan löna sig att bygga tillgängligt från början. Tid: 10 oktober kl: 13-16 Plats: Ålands Hotell och Restaurangskola Anmälan senast 5 oktober till: sara.bru@handicampen.ax eller via telefon: 527 361

25 miljoner euro utlyses för högskolors projekt för utveckling av utbildningen

27 sep
25 miljoner euro utlyses för högskolors projekt för utveckling av utbildningen Finska regeringen beslutade vid sina budgetförhandlingar att 40 miljoner euro ska anvisas för att utveckla högskoleutbildningen och främja unga forskares forskning under 2017. Undervisnings- och kulturministeriet har nu utlyst ett totalt belopp på 25 miljoner euro i understöd som...

Små och medelstora finska företag oroar sig för tillgången på kompetent arbetskraft

27 sep
Små och medelstora finska företag oroar sig för tillgången på kompetent arbetskraft Regionerna bedömer att den ekonomiska utvecklingen i regionerna kommer att fortsätta i positiv riktning under den närmaste tiden. En förändring till det bättre kunde ses redan i våras, och nu tror ingen av regionerna längre att den ekonomiska...

Små företag föreslås möjlighet till momsredovisning enligt betalningsprincipen

27 sep
Små företag ges möjlighet till momsredovisning enligt betalningsprincipen. Skatteförvaltningens meddelande, 19.9.2016 Regeringen föreslår att företag vilkas omsättning under räkenskapsperioden är högst 500 000 euro ges möjlighet att redovisa mervärdesskatt som ska betalas på försäljning och mervärdesskatt som dras av för inköp enligt betalningsprincipen. Förfarandet skulle förbättra småföretags likviditet. Enligt propositionen...