• Välkommen på Näringslivsdagen

  • 24 augusti 2017
  • Hållbarhet - att bygga ett vinnande lag
  • Alexander Bard, Elisabeth V Hearn, Peter Lundberg, Thomas Lundberg, Per Grankvist m.fl.
  • Läs mer och anmäl dig här
 • Välkommen till Ålands Näringsliv

  Ålands Näringsliv är en privatfinasierad medlemsförening som arbetar för att öka konkurrenskraften hos de åländska företagen.

  Välkommen att bli medlem, kontakta oss eller läs mer om Ålands Näringsliv.

 • Våra aktuella kurser

  Ålands Näringsliv arrangerar en mängd fortbildningskurser årligen för det åländska näringslivet. Vi kan även skräddarsy utbildningar för enskilda företag utifrån Era behov.

  Här kan du se våra aktuella kurser:

 • Företagarskolan

  Under hösten 2017 erbjuder vi två olika företagarskolor, en kvällskurs och en helgkurs. Företagarskolan vill ge dig en översikt i företagandets villkor, så att du får se på företagandet från olika håll och lära av andras erfarenheter. 

  Läs mer och anmäl dig här:

Webbtjänsten Skattekonto läggs ned i slutet av augusti

16 aug
Webbtjänsten Skattekonto stängs slutgiltigt 31.8.2017. Webbtjänsten är tills vidare i läsläge. Gamla kontoutdrag och skickade deklarationer kan skrivas ut fram till slutet av augusti. Därefter tas Skattekonto helt ur bruk. MinSkatt har från och med ingången av året ersatt Skattekonto. Du kan bl.a. deklarera och betala skatter på eget initiativ...

Stöd för turistföretagare som vill investera i laddstolpar för elbilar

10 aug
Nu finns det en möjlighet att som turistföretagare få stöd för investering i laddstolpar för elbil. (Texten hämtat ur Landskapsregeringens beslut och stödkriterier nedan:) Ändamål: Stödet beviljas till nyinvesteringar i laddinfrastruktur för elbilar som på ett effektivt sätt påskyndar övergången till hållbarare transportmedel. Avsikten är att stimulera uppbyggnaden av en...

Arbetsmarknadsbarometern 2017

09 aug
God volymtillväxt och stort rekryteringsbehov spår man vid ÅSUB. Utvecklingen på arbetsmarknaden fram till våren 2018 ser ut att präglas av en starkt positiv volymtillväxt och även av ett högt rekryteringsbehov byggt på en kombination av tillväxt och stora pensionsavgångar. I år förväntas den sysselsatta arbetskraftens volym öka med 159...

Momsbeskattning på bloggtjänster

03 aug
Att tjäna pengar på att blogga är något som vi får frågor om emellanåt. Tidigare har det inte funnits klara anvisningar gällande detta på skatteförvaltningens hemsida. Nu finns det uppdaterad information på skatteförvaltningens hemsida om momsbeskattning vid bloggande. Ta del av information här.

Ansök till Business Lab!

22 jun
Business Lab välkomnar alla entreprenörer – oavsett om din affärsidé gäller produkter eller tjänster, om du riktar dig mot konsumenter eller företag eller om din marknad är lokal eller internationell. Det är din vilja och vision som är avgörande, tillsammans hjälper vi dig att nå realistiska mål under dina åtta...

Hållbara idéer premieras!

21 jun
Grand Prix-pris för Ålandsbankens Östersjöprojekt Det kammade Ålandsbanken hem tillsammans med den svenska reklambyrån RBK i världens mest prestigefyllda kommunikationstävling i Cannes igår kväll. Ålandsindexet skapades för att räkna ut miljöpåverkan på kundernas konsumtion, vilket tar sig i uttryck genom att kunden i samband med sin kreditkortsräkning också får information...

Arbetsmarknadsbarometern 2017

21 jun
God volymtillväxt och stort rekryteringsbehov Utvecklingen på arbetsmarknaden fram till våren 2018 ser ut att präglas av en starkt positiv volymtillväxt och även av ett högt rekryteringsbehov byggt på en kombination av tillväxt och stora pensionsavgångar. I år förväntas den sysselsatta arbetskraftens volym öka med 159 årsverken, eller 1,4 procent...

Skatteinfo för företagare

20 jun
- Lämna in sammandragsdeklarationen för moms senast i dag. - Pengar till buds Visste du att finländska företagare eller företag som för affärsverksamheten har köpt in varor och tjänster i ett annat EU-land kan ansöka om återbäring av den moms som ingår i dessa varor och tjänster? Och det är...