• #digitalimera

  Ålands näringsliv driver projektet #digitalimera under 2015.

  Projektet har målsättningen att få åländska företag att öka sin digitala närvaro, vilket i sin tur kommer att underlätta för affärerna.

  Läs mer om projektet här.

 • Välkommen till Ålands Näringsliv

  Ålands Näringsliv är en privatfinasierad medlemsförening som arbetar för att öka konkurrenskraften hos de åländska företagen.

  Välkommen att bli medlem, kontakta oss eller läs mer om Ålands Näringsliv.

 • Näringslivsdagen

  • Magnus Lundberg (Phadia)
  • Jens Lind (TV-sporten)
  • Anna Serner (Filminstitutet)
  • Stipendieutdelning
  • Mingel & middag
  • Framtidens robotar

  Läs mer här

Ålands Näringslivs höstmöte

26 nov
Ålands Näringsliv höll idag traditionellt höstmöte på restaurang Indigo med över 40 medlemmar närvarande. Ordförande Peter Wiklöf inledde höstmötet och lyfte att regeringsprogrammet till stora delar är lyhört för de frågor som Ålands Näringsliv har lyft de senaste åren. Han påpekade också vikten av att genomföra detta under mandatperioden, vilket...

Höstmöte i Ålands Näringsliv

18 nov
Medlemmar välkomnas till Ålands Näringslivs höstmöte (uppdaterad 24/11).

Hållbarhetsarbete i företag - Lunchträffar för erfarenhetsutbyte

17 nov
Tema: En hållbar vision Hållbar utveckling berör oss alla, det är de flesta ense om. Tidigare har dock hållbarhet ofta varit en finess på slutet, något som ger yta på det som redan är klart. En betydligt naturligare väg att gå är att hållbar utveckling fungerar som något som är...

Nya 20€ sedlar införs i slutet av noveber

16 nov
Den nya sedeln skall vara ännu svårare att förfalska, även om vi i Finland hittills inte haft några större problem med förfalskningar i affärerna. De nya sedlarna har en nu sorts säkerhetsfunktion i form av ett hologram med ursprung från den grekiska mytologin som syns i ett genomskinligt fönster om...

Detta lönar det sig att veta om sysselsättnings- och tillväxtavtalet

16 nov
Det löneavtal som arbetsmarknadsparterna undertecknade i juni börjar inverka på företag nästa år. Avtalet är en fortsättning på det sysselsättnings- och tillväxtavtal som gäller åren 2014-15. Det nu tecknade avtalet gäller 2016, som alltså blir det tredje året då avtalet är i kraft. Nedan finns en sammanställning av de viktigaste...

Konkurrenskraften och sysselsättningen kunde förbättras genom att öka möjligheter till lokala avtal

16 nov
Finland släpar efter då det gäller kostnadskonkurrenskraften, vilket begränsar tillväxt och investeringar samt ökar arbetslöshet. Det effektivaste sättet att förbättra situationen är att öka möjligheterna till lokalt avtalande. Det här konstaterar Företagarna i Finlands förbundsmöte i sitt ställningstagande. Ökade möjligheter till lokalt avtalande skulle medföra nya arbetsplatser och högre totalinkomster...

En femtedel av finska högskolestuderanden planerar att bli företagare

16 nov
En femtedel av högskolestuderandena tänker bli företagare när de har avslutat sina studier. Om studeranden har arbetat som företagare vid sidan av studierna, är det ännu sannolikare att han eller hon blir företagare. Av studerandena vid högskolor förra läsåret anser 21 procent att det är sannolikt eller mycket sannolikt att...

Lagpaket för att förbättra finska företags konkurrenskraft ut på remiss

16 nov
Regeringen har berett ett lagpaket som förbättrar företagens konkurrenskraft. Syftet är att minska arbetskostnaderna per enhet. I lagpaketet ingår ändringar som gäller lön för sjukdomstid, trettondagens och Kristi himmelfärdsdags förlängande verkan på arbetstiden, den maximala längden på semestrar samt begränsningen av den maximala storleken på semesterpenningen. I samband med detta...