• Våra aktuella kurser

  Ålands Näringsliv arrangerar en mängd fortbildningskurser årligen för det åländska näringslivet. Vi kan även skräddarsy utbildningar för enskilda företag utifrån Era behov.

  Här kan du se våra aktuella kurser:

 • ÅlandsMässan 2016

  Arrangeras följande gång den 19-20 mars 2016

  Plats: Baltichallen, Södra Mariehamn, Västernäs.

  Öppettider: Lördag/Söndag Kl: 10.00-17.00

  Läs mer och anmäl här

 • Välkommen till Ålands Näringsliv

  Ålands Näringsliv är en privatfinasierad medlemsförening som arbetar för att öka konkurrenskraften hos de åländska företagen.

  Välkommen att bli medlem, kontakta oss eller läs mer om Ålands Näringsliv.

Hållbarhetsarbete i företag - Lunchträffar för erfarenhetsutbyte

09 feb
HOTELL ARKIPELAG, ONSDAG, 2 MARS, 2016 - 11:30 TILL 12:30 Tema: Reflektioner från Forum för samhällsutveckling Under årets första hållbarhetslunch träffas vi för att under lösa omständigheter diskutera Forum för Samhällsutveckling. - Vad tog vi med oss från forumet? - Vad har hänt sedan dess? - Hur kan åländska företag...

På små företag har arbetstagarna och arbetsgivarna förtroendefulla förhållanden

27 jan
Förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare upplevs som det mest förtroendefulla på små företag. Allt fler arbetstagare upplever att arbetstagarna behandlas på ett jämlikt sätt på företaget och att öppenheten har ökat. — Detta lägger en bra grund för utvidgandet av lokalt avtalande säger direktör Janne Makkula på Företagarna i Finland...

Brist på svenska läromedel

27 jan
De svenska läromedlen blir snart odugliga Det råder snart brist på läromedel i de svenska gymnasierna, och det försätter de svenska eleverna i en ojämlik situation i förhållande till finskspråkiga gymnasister. Finlands Svenska Lärarförbund FSL och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS slår larm om den svenskspråkiga gymnasieutbildningen, och säger att många...

Matturism och digitalisering utvecklingsområden inom förplägnadsbranschen

22 jan
Olika trender, ny teknik och nya konsumtionsvanor inverkar på förplägnadsbranschen och de tjänster som företagen erbjuder. Maten får också en allt större betydelse som en del av turismen. Uppgifterna framgår av branschrapporten för förplägnadsverksamhet, som arbets- och näringsministeriet publicerade den 22 januari 2016. Förplägnadsbranschen innefattar restaurang- och måltidsservice samt barers...

Välkommen in

11 jan
Välkommen In är namnet på ett EU-projekt som Ålands Näringsliv kommer att genomföra under år 2016. Projektet kommer att erbjuda utbildningar inom kundservice och försäljning riktat till verksamhetsidkare och personal för företag med konsumentkontakter inom olika branscher. Projektet finansieras av den Europeiska socialfonden och Ålands Landskapsregering. Projektets målsättning är att...

Analys av lagstiftningens konsekvenser för företag

07 jan
Bedömningen av konsekvenserna för företagen är en del av bedömningen av lagstiftningens ekonomiska konsekvenser. Med en tillräcklig bedömning av företagskonsekvenserna strävar man för sin del till en författningsmiljö som är gynnsammare för företagens verksamhet och konkurrenskraft. Vid bedömningen av konsekvenserna för företagen bör man granska konsekvenserna av reglering och olika...

Ändring av företagsform

07 jan
Ändringar i verksamheten Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag kan ändra företagsformen till exempelvis ett aktiebolag. Också som rörelseidkare eller yrkesutövare kan man fortsätta sammanslutningens verksamhet. Om man vid ändringarna av företagsformen följer reglerna i skattelagarna, leder dessa inte till några skattepåföljder. En del av ändringarna träder i kraft först...

Julfest ikväll

05 jan
Ålands Näringsliv arrangerar julfest ikväll (5 januari) i Hotell Arkipelags restaurang. Kl 18.30 startar vi med mingel och fördrink i Lobbybaren/Oliven och kl 19.00 sitter vi till bords och startar middagen under vilken Emil och Istria underhåller oss med vackra toner. Anmälda till festen är 344 personer från fler än...