• #digitalimera

  Ålands näringsliv driver projektet #digitalimera under 2015.

  Projektet har målsättningen att få åländska företag att öka sin digitala närvaro, vilket i sin tur kommer att underlätta för affärerna.

  Läs mer om projektet här.

 • Välkommen till Ålands Näringsliv

  Ålands Näringsliv är en privatfinasierad medlemsförening som arbetar för att öka konkurrenskraften hos de åländska företagen.

  Välkommen att bli medlem, kontakta oss eller läs mer om Ålands Näringsliv.

Ö-drift den 26-27 maj

14 maj
Kraftnät Åland kommer att testa reservkraftens funktionalitet den 26-27 maj. Testet är en del i kommande arbeten med Finlandskabeln. Ö-driften kommer att pågå under ett dygn från tisdagen den 26 maj kl 10.00 till onsdagen den 27 maj kl 10.00 . Omkopplingen till ö-drift bör ej påverka elanvändningen. Om den...

PISA 2012, rapport granskar Finlands resultat

16 maj
OECD:s huvudrapport för undersökningen PISA 2012 har kommit ut. Undersökningen granskar den finländska grundläggande utbildningen och dess resultat ur tio olika perspektiv. I undersökningen hörde de finländska ungas kunskaper till de bästa bland OECD-länderna. Bland OECD-länderna placerade sig Finland på sjätte plats i matematik, på tredje plats i läskunskap och...

Upphandlingslagen ska göras enklare och mer jämlik

15 maj
En arbetsgrupp som begrundat behovet att ändra upphandlingen vill förenkla upphandlingsförfarandena och effektivisera användningen av allmänna medel. Ändringarna ska också göra det möjligt att bättre än tidigare beakta olika slags kvalitativa faktorer vid konkurrensutsättningen. Läs mer: http://www.tem.fi/sv/konsumenterna_och_marknaden/meddelanden_marknaden_o...

Höjning av gräns för momsskyldighet från och med 1.1.2016

15 maj
Lagen om höjningen av den nedre gränsen för momsskyldighet och av den övre gränsen för skattelättnaden som hänför sig till denna har stadfästs Mervärdesskattelagen ändras så att den nedre gränsen för momsskyldighet som beräknas utifrån räkenskapsperiodens omsättning höjs från 8 500 euro till 10 000 euro. Dessutom höjs den övre...

Skattebyråns sommaröppettider

15 maj
Ålands skattebyrå Öppet: mån–fre kl. 9–16.15 Sommaröppettider 1.6.–31.8: mån–fre kl. 9–15 Mottagning av handlingar kl. 8–16.15 OBS: Skattebyrån har ingen postlåda i vilken handlingar kan lämnas utanför öppettiderna. Postadress: PB 44, 22101 Mariehamn Besöksadress: Torggatan 16 Telefonväxel: 020 612 001 - Löntagarbeskattning: 020 698 052 - Gårdsbruksbeskattning: 020 698 054...

Finland är bäst i världen på att ta vara på sitt mänskliga kapital

15 maj
Enligt en rapport i World Economic Forum. I rapporten rangordnar World Economic Forum länder efter hur väl befolkningen är utbildad och hur bra människors kunskaper utnyttjas på arbetsmarknaden. Finland har enligt rapporten utnyttjat sitt mänskliga kapital till 86 procent. Ungdomar under 15 år klarade sig extra bra, likaså de som...

Närmare en fjärdedel av riksdagsledamöterna har en företagarbakgrund

13 maj
I riksdagsvalet kom 47 riksdagsledamöter med företagarbakgrund in i riksdagen, vilket är 23,5 procent av riksdagsledamöterna. Sammanlagt röstade mer än 320 000 personer på dessa ledamöter. Enligt de uppgifter som Företagarna i Finland har fått fanns det i riksdagsvalet mer än 360 kandidater med företagarbakgrund, dvs. över 17 procent av...

Upphandlingslagen ska göras enklare och mer jämlik

13 maj
En arbetsgrupp som begrundat behovet att ändra upphandlingen vill förenkla upphandlingsförfarandena och effektivisera användningen av allmänna medel. Ändringarna ska också göra det möjligt att bättre än tidigare beakta olika slags kvalitativa faktorer vid konkurrensutsättningen. Arbetsgruppen, som arbets- och näringsministeriet hade tillsatt, överlämnade sitt förslag till reform av upphandlingslagen till arbetsminister...