• Välkommen till Ålands Näringsliv

    Ålands Näringsliv är en privatfinasierad medlemsförening som arbetar för att öka konkurrenskraften hos de åländska företagen.

    Välkommen att bli medlem, kontakta oss eller läs mer om Ålands Näringsliv.

  • Våra aktuella kurser

    Ålands Näringsliv arrangerar en mängd fortbildningskurser årligen för det åländska näringslivet. Vi kan även skräddarsy utbildningar för enskilda företag utifrån Era behov.

    Här kan du se våra aktuella kurser:

EU nyheter i korthet

27 maj
Europeiska kommissionen har godkänt ett investeringspaket avsett för små och medelstora företag samt startup-företag till ett värde av 40 miljoner euro. Hälften av beloppet kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden och den andra hälften består av nationell finansiering. Genom programmet tillhandahålls garantier för finansförmedlare som beviljar små och medelstora företag krediter...

Funderar du på att starta eget

26 maj
Funderar du på att starta eget? Tänk igenom följande frågor och kontakta sedan Ålands Näringslivs företagsrådgivare för stöd och rådgivning. Du kan boka en tid via länken: HÄR Vad ska jag sälja Vad är mitt erbjudande Var finns min marknad Lokalt Globalt Internet Vem är min kund Hur når jag...

Ålands Näringslivs vårmöte

12 maj
Ålands Näringsliv höll vårmöte måndagen den 9 maj på restaurang Indigo. Verkställande direktören redogjorde för 2015 som blev relativt utmanande för föreningen. 2015 beredde även grunden för många av de projekt som kommer att ta föreningen framåt de närmaste åren. Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2015 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet...

Omsättningen ökade för åländska företag

03 maj
Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen har ökat med 0,7 procent under år 2014, från ca 2 160 miljoner euro till ca 2 170 miljoner. Räkenskapsperiodens vinst ökade med ca 7,2 procent mellan år 2013 och 2014, från ca 120 miljoner euro till ca 129 miljoner...

Arbetslöshetssituationen april 2016

03 maj
Det relativa arbetslöshetstalet 3,5 procent i april I april var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,5 procent, i april ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 2,8 procent medan det var 4,1 procent för männen. Ungefär 1,4 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande...

Miljöministeriets förslag till rimligare avloppsvattenbestämmelser sänds på remiss

27 apr
Miljöministeriet föreslår att bestämmelserna om behandling av avloppsvatten i glesbygdsområden ska mildras. Enligt lagförslaget ska fastigheternas avloppsvattensystem iståndsättas i samband med vissa reparationsarbeten. Endast iståndsättningen av avloppsvattensystem i fastigheter som ligger i närheten av vattendrag eller i ett grundvattenområde ska vara bunden till en tidsfrist. Miljöministeriet begär utlåtanden om ett...

Arbetslösheten i Finland

26 apr
351 000 arbetslösa arbetssökande i mars Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 351 000 arbetslösa arbetssökande. Det är 4 000 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 10 000. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt. Antalet unga arbetslösa...

Kommissionen lägger fram handlingsplan för reform av EU:s momssystem

15 apr
Europeiska kommissionen har lagt fram en handlingsplan där man undersöker hur EU:s momssystem skulle kunna moderniseras för att göra det enklare, företagsvänligare och mer skyddat mot bedrägerier. Det s.k. momsgapet, dvs. skillnaden mellan de förväntade momsinkomsterna och de momsinkomster som faktiskt uppbärs i EU-länderna var nästan 170 miljarder euro år...