Nätverksgrupper

Nätverksgrupper

Inom Ålands Näringsliv finns ett antal olika nätverksgrupper. Grupperna beslutar själva om hur träffarna ska utformas. Ålands Näringsliv ställer upp med administrativt stöd och exempelvis lokaler.
Under Ålands Näringsliv finns även flera utskott där man träffas branschvis. 

Runda bordet samtal om export och import

Kom på ett runda bordet samtal kring export och import. Varje träff har 10 platser och leds av en exportrådgivare. Tillsammans med andra får du diskutera och dela med dig av dina frågor och erfarenheter kring export och import.

Just nu är två datum aktuella:

4 december - anmäl dig här

12 december - anmäl dig här

 

Nätverket för nya företagare

Nätverksledare: Jesper Josefsson (jesperjosefsson@live.se) och Mirjana Babic (mirjana.ba@hotmail.com)

Syfte med nätverket: Detta nätverk riktar sig till dig som är företagare eller dig som precis är i uppstartsfasen med att etablera ett företag. Det är ett företagsnätverk där du får chansen att skapa affärskontakter, prata med likasinnade och utbyta erfarenheter kring företagsvärlden. Genom föreläsningar av inbjudna gäster eller nätverksmedlemmar sprids kunskap och inspiration.

Anmäl dig till nätverket här

Har du frågor kan du kontakta Ålands Näringslivs affärsnätverksansvariga Therese Ling (therese.ling@naringsliv.ax) eller någon av nätverksledarna

 

Nätverket Ledande affärskvinnor

Nätverksledare: Lotta Berner-Sjölund och Birgitta Dahlén

Syfte med nätverket: Ett nätverk för affärskvinnor, främst i ledande positioner. För att stimulera till diskussion, stärka deltagarna och ge inspiration, ibland med hjälp av inbjudna talare, ibland genom samtal i gruppen.

Vid frågor kring nätverket kontakta någon av nätverksledarna Lotta Berner-Sjölund: lotta.berner-sjolund@visitaland.com eller Birgitta Dahlén: birgitta.dahlen@aland.net 

OBS! Nätverksgruppen har begränsat antal platser.

 

Nätverk som är under bildande

Nätverket Unga Ledare

Syfte med nätverket: Ett nätverk med syfte att stärka unga ledare i deras ambitioner och att bidra till ökad erfarenhet och kunskap. Nätverket jobbar genom diskussion i gruppen kring gemensamma teman, som nätverket själva bestämmer, eller genom inbjudna talare.

Kriterier för att delta: Vi tror att du är cirka 25 – 40 år, arbetar i en ledande position, är entreprenör eller har ledar-/entreprenörsambitioner.

Nätverket kommer att starta upp under 2017. 

Är du intresserad av att gå med i Unga ledare eller har några frågor. Kontakta affärsnätverksansvarig Therese Ling

 

Övriga nätverk som är eller har varit aktuella

Agile Islands 

Hållbart Byggande

Maritimt mässnätverk

ShapeUp boost, för deltagare ifrån ShapeUp boostarna våren 2017

Start Up boost, för deltagare ifrån StartUp boosten våren 2017

Entreprenörssnack