Nätverksgrupper

Nätverksgrupper

Inom Ålands Näringsliv finns ett antal olika nätverksgrupper. Grupperna beslutar själva om hur träffarna ska utformas. Ålands Näringsliv ställer upp med administrativt stöd och exempelvis lokaler.
Under Ålands Näringsliv finns även flera utskott där man träffas branschvis. 

Företagsjuntan på Åland

Den första företagsjuntan på Åland anordnades 2009 av Ester Miiros inom projektet "Företagssteget". De senaste åren har det varit uppehåll, men för att uppmärksamma 10 år sedan starten välkomnar Ålands Näringslivs ERUF projekt "Utveckla framtidens företag" gamla och nya deltagare till "Företagsjuntan på Åland".

Den första träffen i Ålands Näringlivs regi skedde den 2 mars 2019. 

Företagsjuntan på Åland har även en Facebookgrupp, den hittar du här. 

 

Nätverket för nya företagare

Syfte med nätverket: Detta nätverk riktar sig till dig som är företagare eller dig som precis är i uppstartsfasen med att etablera ett företag. Det är ett företagsnätverk där du får chansen att skapa affärskontakter, prata med likasinnade och utbyta erfarenheter kring företagsvärlden. Genom föreläsningar av inbjudna gäster eller nätverksmedlemmar sprids kunskap och inspiration.

Anmäl dig till nätverket här

Har du frågor kan du kontakta Ålands Näringslivs affärsnätverksansvariga Therese Ling (therese.ling@naringsliv.ax) eller någon av nätverksledarna

 

Nätverket Ledande affärskvinnor

Nätverksledare: Annette Höglund och Daniela Johansson

Syfte med nätverket: Ett nätverk för affärskvinnor, främst i ledande positioner. För att stimulera till diskussion, stärka deltagarna och ge inspiration, ibland med hjälp av inbjudna talare, ibland genom samtal i gruppen.

Vid frågor kring nätverket kontakta någon av nätverksledarna Annette Höglund: annette.hoeglund@gmail.com  eller Daniela Johansson: daniela.johansson@paf.com 

OBS! Nätverksgruppen har begränsat antal platser.

 

Nätverk som är under bildande

Starta Upp

Detta nätverk riktar sig till dig som vill bli företagare och som vill träffa andra som är i samma läge som du. 
 
Starta upp är ett företagsnätverk där du får möjligheten att bolla idéer och frågor tillsammans med andra likasinnade. 
Du får träffa nya kontakter och utöka ditt nätverk. 
Genom workshops och gästföreläsare får du fördjupa din kunskap. 
 
Detta nätverk är under uppstart och du får vara med och utforma dess ramar. 
Du anmäler dig här, och när det är en lagom stor grupp kommer ni bli inbjudan till ett första möte. 
 
 

Nätverket Unga Ledare

Syfte med nätverket: Ett nätverk med syfte att stärka unga ledare i deras ambitioner och att bidra till ökad erfarenhet och kunskap. Nätverket jobbar genom diskussion i gruppen kring gemensamma teman, som nätverket själva bestämmer, eller genom inbjudna talare.

Kriterier för att delta: Vi tror att du är cirka 25 – 40 år, arbetar i en ledande position, är entreprenör eller har ledar-/entreprenörsambitioner.

Är du intresserad av att gå med i Unga ledare eller har några frågor. Kontakta affärsnätverksansvarig Therese Ling

 

Övriga nätverk som är eller har varit aktuella

Runda bordet samtal om export och import

Agile Islands 

Hållbart Byggande

Maritimt mässnätverk

ShapeUp boost, för deltagare ifrån ShapeUp boostarna våren 2017

Start Up boost, för deltagare ifrån StartUp boosten våren 2017

Entreprenörssnack