Checklista arbetsgivare - 2022

Information till dig som arbetsgivare 

Ska du anställa en ungdom som anmäler sig till ESF-projektet Sommarpraktikant 2022 i sommar? Då är nedan information bra att läsa igenom. 

Sommarpraktikant 2022 riktar sig till ungdomar födda 2004, 2005 och 2006.

Ungdomen anmäler sig

Arbetsgivaren ska inte anmäla sig till Ålands Näringslivs. Det är ungdomen som söker sommarjobb som anmäler sig via ett anmälningsformulär på Ålands Näringslivs hemsida. Anmälan öppnar 2 maj och kommer att vara öppen fram till 20 maj.

Ungdomen anmäler sig efter att hen har kontaktat en arbetsplats och blivit beviljad en sommarjobbsplats (förutsatt att hen får en jobbsedel). Ungdomen ska uppge arbetsplatsens namn, kontaktperson och kontaktuppgifter samt hemkommun i anmälan. 

Endast ungdomar med hemort på Åland kan delta.

Det finns inget först till kvarn system, utan alla som anmäler sig senast den 20 maj har lika stor chans att få en jobbsedel.

Jobbsedlar

Det finns 160 jobbsedlar som är värda 1000,- st. Om flera än 160 ungdomar anmäler sig ordnas det ett lotteri. I lotteriet beaktas ungdomens hemkommun och företagens hemkommun. 

Aktuella arbetsplatser är företag eller företagare inom det privata näringslivet samt föreningar. Max 2 jobbsedlar per företag/förening, vid enmansföretag max 1. 

10 platser är vikta åt kultursektorn, och här kan fler än 2 jobbsedlar per organisation vara aktuellt. 

I slutet av maj meddelas ungdomarna om de har fått en jobbsedel eller ej. Ungdomen ska själv ta kontakt med arbetsplatsen och meddela om de fått en jobbsedel eller ej. 

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren skriver arbetsavtal (länk till arbetsavtalsmall) med sommarjobbaren och begär in skattekort från ungdomen. I avtalet ska det framgå att arbetet följer gällande kollektivavtal och att ungdomen ska få utbetalt en nettolön om minst 1.000 euro. Sommarjobbet ska vara på minst 4 veckor under perioden 1.6-31.8.2022. Arbetsgivaren beslutar om arbetstiden, dvs även kvälls- och helgjobb går bra så länge gällande kollektivavtal följs. 

För att delta i projektet får arbetsgivaren inte ha permitterad eller nyligen uppsagd personal som åsidosätter arbetsavtalslagens bestämmelser om återanställning. Företaget tar ansvar över och handleder ungdomen. Arbetsgivaren sköter all kontakt med ungdomen och Ålands Näringsliv ansvarar ej för ungdomens arbetsuppgifter eller handledning. 

Om den ungdom som har blivit beviljad en jobbsedel uteblir från sin arbetsplats är det viktigt att detta meddelas till Ålands Näringsliv. Då kan vi ge jobbsedeln till en annan ungdom istället. 

Fakturering i slutet av sommaren 

Arbetsgivaren får fakturera Ålands Näringsliv 1000,- (0 moms, bidrag från socialfonden) efter att arbetsavtalet med ungdomen har löpt ut. Som bilaga till fakturan ska ungdomens lönespecifikation läggas, ungdomen ska få utbetalt en nettolön om minst 1.000 euro. Lönebikostnader står arbetsgivaren för. Deadline att skicka fakturan till Ålands Näringsliv är 6.9.2022.

På grund av att detta är ett ESF-projekt som kräver viss handläggning sker betalningen av fakturan senast under oktober 2022.

Arbetsgivaren bör svara på utvärderingsenkäten som Ålands Näringsliv skickar ut i slutet av sommaren. 

Frågor?

Du kan ställa dina frågor till Ålands Näringsliv, här är våra kontaktuppgifter.

Här finns information riktad till ungdomarna. 

Tillbaka

Projektet Sommarpraktikant 2022 är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF).