Checklista ungdomar

Hej ungdom född 2002-2005! Så här funkar Sommarpraktikant 2021!

Steg 1: Sök sommarjobb.

Titta till exempel på AMS hemsida; vem annonserar där om att de söker sommarjobbare.

Fundera vilka arbetsplatser det finns på Åland, vilka kan du kontakta och fråga om sommarjobb.

Vad är du intresserad av - finns det företag inom den branschen som söker sommarjobbare.

Var aktiv och ta initiativ, ring runt och fråga eller gå runt och besök olika företag och fråga om de behöver sommarjobbare. 

--> När du söker sommarjobb säger du till arbetsplatsen att du tänker ansöka om en jobbsedel på 1000,- från Ålands Näringslivs projekt Sommarpraktikant 2021. Det är inte säkert att du får en jobbsedel, det vet du först i slutet av maj. Du kan hänvisa företagen till Ålands Näringslivs hemsida, där kan de läsa mera om projektet. 

 

Steg 2: Anmäl dig till projektet Sommarpraktikant 2021

När du har fått ja från en arbetsplats, de har möjlighet att ge dig ett sommarjobb under minst 4 veckor under perioden 1.6-31.8.2021, då anmäler du dig på Ålands Näringslivs hemsida. Du fyller i anmälan och svarar på alla frågor, bland annat ska du uppge arbetsplatsens namn, kontaktuppgifter och hemkommun. Detta gör du senast den 14 maj. Obs! Du fyller inte i anmälan före du har fått ja från en arbetsplats. 

Det är inte först till kvarn som gäller, det betyder att du har lika stor chans att få en jobbsedel oberoende när du anmäler dig. Anmälan har nu stängt. Under vecka 20 kontaktar vi alla som har anmält sig.

Endast ungdomar med hemort på Åland kan delta.

 

Steg 3: Besked

Det finns 220 jobbsedlar att dela ut, det betyder att 220 ungdomar kommer att få en jobbsedel. Om flera än 220 ungdomar har anmält sig ordnas det ett lotteri för att avgöra vem som får en jobbsedel.

I slutet av maj blir du kontaktad av Ålands Näringsliv (per e-post, kom ihåg att även kolla din skräppost). I e-postmeddelandet får du information om du har fått en jobbsedel. Om du har fått en jobbsedel är det viktigt att du kontaktar din arbetsgivare och meddelar detta. Arbetsgivaren ska nu ta fram ett arbetsavtal som du ska skriva på samt meddela när du ska börja ditt sommarjobb. Du ska också lämna in ditt skattekort till arbetsgivaren. På arbetsavtalet ska det framgå vad du har i lön, hur länge du ska jobba, dina arbetstider och när lönen betalas. I avtalet ska det också framgå att arbetet följer gällande kollektivavtal och att du ska få utbetalt en nettolön om minst 1.000 euro. Om du blir förhindrad att använda din jobbsedel är det viktigt att du meddelar din arbetsgivare men även Ålands Näringsliv. Om du inte har möjlighet att använda din jobbsedel kan vi ge den vidare till en annan ungdom. Ta kontakt med oss om du får ändrade planer i sommar och inte kommer att använda din jobbsedel.
 

Om du INTE får en jobbsedel är det viktigt att du kontaktar din arbetsplats och meddelar det, du kan fråga om de ändå har möjlighet att anställa dig ändå, det vill säga om arbetsgivaren har möjlighet att betala din lön utan att du får en jobbsedel. 

 

Steg 3: Uppföljning

Under hösten kontaktar Ålands Näringsliv dig med några frågor om hur det har fungerat att vara med i projektet Sommarpraktikant 2021. Genom att delta i projektet förbinder du dig att svara på dessa frågor.

 

Frågor?

Du kan ställa dina frågor till Ålands Näringsliv, här är våra kontaktuppgifter

Vi kommer även att dela information på Instagram och Facebook - följ oss gärna där. 

Tillbaka

Projektet Sommarpraktikant 2021 är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF).