För föräldrar

Vad är sommarlovsentreprenörer?

Sommarlovsentreprenörer är ett utbildningsprojekt där ungdomar i åldern 15-19 år får prova på att vara egna företagare under sommarlovet. Det innebär att de får möjlighet att tjäna egna pengar, skapa värdefulla kontakter i näringslivet och utveckla sina entreprenöriella förmågor. Det handlar om att våga, att ta för sig saker och att öva sig i att ta kontakt.

Hur och när?

Ungdomarna måste ansöka om att komma med, sista ansökningsdag är den 26.5.2019.

Under vecka 22 kommer alla få meddelande om de har fått en plats till Sommarlovsentreprenörerna 2019 eller ej.

Nästa steg är utbildningen och den startar med en förträff den 5.6.2019 (hos Ålands Näringsliv, Nygatan 6) för de som blivit antagna. Under denna träff kommer vi att sparra och bolla affärsidéer med deltagarna. 

I samband med sommarlovsstarten genomförs sedan utbildningsdagar (13-14 och 17-19 juni) där deltagarna får lära sig mer om vad det innebär att vara företagare. Vi går igenom allt från försäljning, marknadsföring och kundbemötande till ekonomi och beskattning etc. Det är obligatorisk närvaro på dessa utbildningsdagar och en del hemuppgifter förekommer också. Utbildningsdagarna kommer vara i lokaler i Mariehamn.

Under utbildningen får ungdomarna hjälp med att starta upp sin sommarlovsverksamhet och en förutsättning för deltagande är att deras sommarlovsföretag är verksamma under minst fyra veckor under sommarlovet.

Den 9 juli kommer vi ordna en sommarträff där alla sommarlovsentreprenörer träffas och gör en gemensam aktivitet. Då får de tillfälle att lära känna varandra och utbyta erfarenheter om hur deras respektive arbete går. Kanske några spännande samarbeten uppstår.

Företagen avvecklas sedan i augusti och då ordnas en gemensam avslutningsträff där alla deltagare summerar hur sommaren har gått. Alla deltagare blir tilldelade intyg för sitt deltagande. Avslutningen kommer att vara den 22.8.2019.

Försäkringar?

För de som deltar i Sommarlovsentreprenörer kommer vi att bekosta en verksamhetsförsäkring via Ömsen. Denna försäkring gäller för de flesta verksamheterna och den täcker eventuella skador som deltagarna eller deras produkter/tjänster orsakar någon annan. Vissa specialverksamheter kan dock behöva tilläggsförsäkringar (t.ex. biltvätt) som måste bekostas av deltagarna själva.

Dessa verksamhetsförsäkringar täcker dock inte eventuella skador som ungdomarna själva råkar ut för. Därför förutsätter vi att deltagarna själva har en livförsäkring och en olycksfallsförsäkring. Om de inte har dessa så rekommenderar vi att  sådana tecknas innan de deltar i Sommarlovsentreprenörer. Eftersom de som är deltagare i Sommarlovsentreprenörer i praktiken fungerar som egna företagare, inte som anställda, ligger ansvaret för deras verksamhet och deras handlingar alltid hos ungdomarna själva och/eller deras målsmän om de är under 18 år.

Pengar, startkapital och skatter?

Att delta i Sommarlovsentreprenörer kostar inget och de som antas och deltar i utbildningsdagarna får dessutom ett litet stipendium som ska täcka de eventuella inköp som måste göras för att komma igång med sin verksamhet. Detta stipendium får alltså endast användas till material/varor som direkt kan relateras till verksamheten.

För de eventuellt vinster som företaget gör kan de bli skyldiga att betala skatt. Det kan bero på om de har tjänat/kommer att tjäna mer pengar under resten av året. Eventuella inkomster skall redovisas i den personliga skattedeklarationen och skatteförvaltningen beskattar sedan ungdomarna vid behov under därpå följande år. Vi kommer även att gå igenom reglerna med ungdomarna under utbildningen.

Under 18 år?

Om ditt barn är under 18 år så vill vi ha ditt/ert godkännande för att han/hon ska kunna delta i Sommarlovsentreprenörer. Vi kommer i början av sommaren skicka med en balankett hem, som vi vill att ni skriver under och att ert barn tar med tillbaka till oss.