City Mariehamn

City Mariehamn - I love city

CityMariehamn är ett trepartssamarbete mellan Mariehamns stad, fastighetsägare och verksamhetsidkare i centrala Mariehamn. 

Historik

City Mariehamn bildades ur EU-projektet "Ett Livskraftigt centrum" som drevs av Ålands Näringsliv. När projektet avslutades 2014 fortsatte arbetet inom City Mariehamn.

Organisation

Inriktningen på City Mariehamns verksamhet beslutas av en styrgrupp bestående av representanter från Mariehamns stad, fastighetsägare och verksamhetsidkare i staden. City Mariehamn har en centrumledare som organiserar verksamheten.

Formellt är City Mariehamn ett utskott under Ålands Näringsliv, men City Mariehamn har egen budget och en egen styrgrupp som beslutar om strategi, aktiviteter och medlemmar.

Kontaktuppgifter

Önskar du kontakt med City Mariehamn kontakta: Centrumledaren Dan Ferna
Telefon: 018-529305
Epost: info@citymariehamn.ax 

Länkar

www.citymariehamn.ax