Bärkraft.ax

Ålands lagting beslutade 2014 att det åländska samhället ska utvecklas inom hållbarhetens ramar senast 2051.

För att stöda förverkligandet av beslutet och genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi har nätverket bärkraft.ax skapats. Nätverket bidrar med långsiktighet, förankring och vitalitet till utvecklings- och hållbarhetsarbetet. Läs mer om vilka som leder nätverket och vår gemensamma agenda här: http://barkraft.ax/agendan/

Ålands Näringsliv medverkar som företagarförening i första hand för att stötta och hjälpa våra medlemsföretag då det gäller att ställa om mot mer hållbara verksamhetsformer. Vi behöver hinna anpassa våra medlemsföretags verksamheter så att de inte i framtiden riskerar att slås ut pga ändrade förutsättningar och nya lagar och regler. Vi behöver också stötta verksamheter, företagsidéer, samt innovationer som kan dra nytta av Ålands och omvärldens strävan mot hållbara samhällen. Ett av våra åtaganden med anledning av detta är att minska användningen av plastkassar inom handeln: http://barkraft.ax/gronaloften/

Via länken nedan kan agendan även läsas på engelska: