Agile islands

Agile Islands event 2019

Boka in den 24 september för nästa Agile Islands Event. Mer info kommer snart!

On the 24th September you can participate in the next Agile islands event. Stay tuned!

Bokade föreläsare/Speakers 2019.

 • Tuva Palm
 • Jan Grape
 • Mia Kolmodin
 • David Sundelius
 • Michal Dusinski
 • Andreas Björck
 • Pascal Papathemelis
 • Frida Mangen
 • Mattias Skarin
 • Eduardo Llanos
 • Johan Sjöström
 • Magnus Andersson
 • Mina Boström Nakicenovic
 • Helena Wallin
 • Nurio Rojo & Andreas Lagger
 • Jimmy Janlen.

 

Agile islands vision

"Agile islands" är en vision om att att Åland skall ta positionen som det ledande agila samhället i världen.

För oss betyder det att alla aktörer i samhället bygger sin verksamhet på agila värderingar och är ledande inom sitt respektive område på agila arbetsmetoder och förhållningssätt, oavsett om verksamheten är kommersiell, offentlig förvaltning eller myndighetsutövning eller utförs ideellt av den s.k. tredje sektorn.

Vi tror att en samsyn kring att bygga verksamheter på agila värderingar och arbetsmetoder ger oss unika möjligheter till samverkan mellan aktörerna i samhället.

Vi tror att samtliga verksamheter i samhället, oavsett om de bedrivs i kommersiellt syfte eller utan vinstintresse, är bättre, mer konkurrenskraftiga och mer värdeskapande om de utförs enligt agila värderingar och metoder. Och vi tror att det ledande agila samhället i världen är en utomordentligt attraktiv plats att leva och verka på oavsett om man är född här eller inflyttad hit.

Om du har några frågor kan du kontakta oss.

 

Agile Islands är ett samarbete mellan Alandia Försäkring, Carus, Crosskey, Optinova, PAF, Viking Line och Ålands Näringsliv.

 

 

The vision of Agile islands

"Agile islands" is a vision of Åland being the number one agile community in the world.

This means that all parts of the society are based on agile values and they are leading examples in agile methods and practises in their respective areas, regardless if the organisation is based on commercial, public or non-profit principles.

We believe that a common view on focusing organisations based on agile values and practises gives the society a unique possibility to cooperate.

We believe that all parts of a community are better, efficient and creates more value if run by agile values and practises, irrespective of the being commercial or non-profit organisations. In addition we trust that the leading agile community in the world is an extraordinary place to live in, regardless of being born or having migrated to the Ålands islands.

If you have any further questions, please contact us.

 

Agile Islands is a cooperation between Alandia Insurance, Carus, Crosskey, Optinova, PAF, Viking Line and the Åland chamber of commerce.