Verksamhet

Ålands Näringslivs verksamhet

Ålands Näringsliv driver en bred verksamhet. Syftet är alltid att stöjda företag i aktuella frågor.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet som går utöver medlemsaktiviteterna och kurserna/evenemangen. 

Kontakta oss gärna för att diskutera befintlig verksamhet eller om det finns något du tycker vi borde göra.