Kollektivavtal

Ålands Näringsliv hjälper dig som medlem med information om kollektivavtal. Vi kan ge dig grundläggande rådgivning och information. Vid konflikter hänvisar vi dig till en jurist.

Det finns närmare 300 kollektivavtal i Finland. Du hittar dem här.

Om du vill ha närmare information om något specifikt kollektivavtal kan du kontakta oss.