Entreprenörsstipendium på högskolenivå

Entreprenörsstipendium på högskolenivå

Ålands Näringsliv utlyser via stipendiefonden för entreprenörskap ett stipendium årligen om 1.500 €.

Stipendiet kan sökas av studerande som är hemmahörande på Åland och har studerat minst två år vid högskola eller universitet.

Stipendiet tilldelas en student som uppfyller något av följande kriterier:

  • har löst konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska problem på nya eller ovanliga sätt och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
  • har kommit med en distinkt lösning på problem och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
  • har skapat en ny grupp, organisation eller institution som fyller en viktig funktion och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
  • har startat och/ eller driver ett företag och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.

Sänd oss din fritt formulerade ansökan med kontaktinformation, motivering och exempel som visar på någon eller några av de ovanstående kriterierna. Antingen per e-post till info@naringsliv.ax eller per post till Ålands Näringsliv, Nygatan 6, 22100 Mariehamn
Ansökningar bör vara oss tillhanda senast 18 juni.

Vid frågor kan du kontakta oss på tfn. 29029.
Stipendiekommittén utgörs av styrelsen för Ålands Näringsliv.