Entreprenörsstipendium på högskolenivå

Entreprenörsstipendium på högskolenivå

Ålands Näringsliv utlyser via stipendiefonden för entreprenörskap ett stipendium årligen om 1.500 €.

Stipendiet kan sökas av studerande som är hemmahörande på Åland och har studerat minst två år vid högskola eller universitet.

Stipendiet tilldelas en student som uppfyller något av följande kriterier:

  • har löst konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska problem på nya eller ovanliga sätt och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
  • har kommit med en distinkt lösning på problem och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
  • har skapat en ny grupp, organisation eller institution som fyller en viktig funktion och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
  • har startat och/ eller driver ett företag och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.

Vid frågor kan du kontakta oss på tfn. 29029.
Stipendiekommittén utgörs av styrelsen för Ålands Näringsliv.