Företagarskolan

Företagarskolan startar igen hösten 2018

Företagarskolan vill ge dig en översikt i företagandets villkor, så att du får se på företagandet från olika håll och lära av andras erfarenheter. Företagarskolan ger dig en möjlighet att utvidga ditt nätverk och öppna nya dörrar till kontakter med andra företagare och sakkunniga. 

Ämnen som berörs under företagarskolan:

  • Affärsidé
  • Företagsform
  • Kunden
  • Marknadsföring
  • Konkurrenter
  • Försäljning
  • Bokföring
  • Budgetering
  • Beskattning
  • Affärsjuridik

För exakta datum se bilagan längst ner på sidan.

Företagarskolan 

Syftet med utbildningen är att ge nystartade blivande företagare en grundutbildning i företagandet. 

ANMÄL DIG HÄR

För vem?

Företagarskolans målgrupp är personer som planerar att starta företag eller som nyligen har startat företag. Företagsskolan ger dig en överblick över företagandets olika delar. Företagarskolan ger dig grundläggande information inom olika områden samt utvidgar ditt nätverk och ger dig möjligheten att lära känna andra som är i samma företagarskede som du är! För att få ut mest av kursen rekommenderar vi att du deltar i alla kurstillfällen, deltagare som deltar i alla tillfällen har förtur. 

 

Plats

Företagarskolan ordnas i Ålands Näringslivs lokaler på Nygatan 6 i Mariehamn. 

 

Föreläsare 

Siv Relander

Arbetar som konsult (eget företag) och utbildar, speciellt med inriktning på ekonomi, logistik och processutveckling och har även skolningsuppdrag i högskolor. Siv har en diger utbildning i ekonomi, farmaci och pedagogik och arbetserfarenhet från läkemedels-, livsmedels- och den teknokemiska industrin. Därtill har hon arbetat för olika organisationer såsom Finlands lastbilsförbund, Finlands inköps- och logistikförbund och utfört uppdrag för bl.a. Finlands Speditionsförbund. Siv har insett att systematik underlättar i arbetet och det är lättare att vara övertygande då du kan visa på ett papper hur verksamheten, ekonomin eller risköversynen är gjord och du har den dokumenterad.

Några teman har även inbjudna gästföreläsare. 

 

Kommentarer från tidigare deltagare

“Tydlig, bra och riktad information som är lätt att anpassa till sitt specifika företag.”

“Bra struktur på upplägget av kursen - pedagogiskt och logiskt. Gillar att vi fått möjlighet att fördjupa oss i våra egna specifika områden. “

“Nätverkandet har varit mycket givande. Att under kursens gång ge och få feedback på olika saker har jag uppskattat.”

“Jättebra kurslärare, tydligt och intressant.”

“Grupparbetena gav otroligt mycket. Olika infallsvinklar och att få ta del av andras oberoende tankar kring helheten och frågeställningar och funderingar.”

 

Arrangör

Företagarskolan ordnas som en del av projektet utveckla framtidens företag som drivs av Ålands Näringsliv. Projektet finansieras av Europeiska regional- och utvecklingsfonden (ERUF) och Ålands Landskapsregering och sträcker sig till 31.12.2020. Läs mera om projektet i sin helhet här. För mera information kontakta företagsrådgivare Susanne Olofsson på telefon 529 303 eller susanne.olofsson@naringsliv.

Att delta i aktiviteterna som ordnas i det ERUF-finansierade projektet Utveckla framtidens företag är kostnadsfritt. Det är många som vill delta i våra aktiviteter som har ett begränsat antal platser. Därför fakturerar vid 50 euro vid avanmälan utan giltig orsak samt om man inte dyker upp vid aktiviteter som man har anmält sig till. Du kan avanmäla dig kostnadsfritt fram till sista anmälningsdagen. Om något är oklart kring detta kontakta Susanne Olofsson.