Företagarskolan

Företagarskolan startar igen hösten 2018

Företagarskolan vill ge dig en översikt i företagandets villkor, så att du får se på företagandet från olika håll och lära av andras erfarenheter. Företagarskolan ger dig en möjlighet att utvidga ditt nätverk och öppna nya dörrar till kontakter med andra företagare och sakkunniga. 

Ämnen som berörs under företagarskolan:

  • Affärsidé
  • Företagsform
  • Kunden
  • Marknadsföring
  • Konkurrenter
  • Försäljning
  • Bokföring
  • Budgetering
  • Beskattning
  • Affärsjuridik

Företagarskolan 

Syftet med utbildningen är att ge nystartade blivande företagare en grundutbildning i företagandet. Anmälan öppnar i slutet av juni 2018.

Max antal deltagare 25 personer. 

 

Föreläsare 

Siv Relander

Arbetar som konsult (eget företag) och utbildar, speciellt med inriktning på ekonomi, logistik och processutveckling och har även skolningsuppdrag i högskolor. Siv har en diger utbildning i ekonomi, farmaci och pedagogik och arbetserfarenhet från läkemedels-, livsmedels- och den teknokemiska industrin. Därtill har hon arbetat för olika organisationer såsom Finlands lastbilsförbund, Finlands inköps- och logistikförbund och utfört uppdrag för bl.a. Finlands Speditionsförbund. Siv har insett att systematik underlättar i arbetet och det är lättare att vara övertygande då du kan visa på ett papper hur verksamheten, ekonomin eller risköversynen är gjord och du har den dokumenterad.

 

För vem?

Företagarskolans målgrupp är personer som planerar att starta företag eller som nyligen har startat företag. Företagsskolan ger dig en överblick över företagandets olika delar. Företagarskolan ger dig grundläggande information inom olika områden samt utvidgar ditt nätverk och ger dig möjligheten att lära känna andra som är i samma företagarskede som du är! För att få ut mest av kursen rekommenderar vi att du deltar i alla kurstillfällen, deltagare som deltar i alla tillfällen har förtur. 

 

Plats

Företagarskolan ordnas i Ålands Näringslivs lokaler på Nygatan 6 i Mariehamn. 

 

Arrangör

Företagarskolan ordnas som en del av projektet utveckla framtidens företag som drivs av Ålands Näringsliv. Projektet finansieras av Europeiska regional- och utvecklingsfonden (ERUF) och Ålands Landskapsregering och sträcker sig till 31.12.2020. Läs mera om projektet i sin helhet här. För mera information kontakta företagsrådgivare Susanne Olofsson på telefon 529 303 eller susanne.olofsson@naringsliv.

Att delta i aktiviteterna som ordnas i det ERUF-finansierade projektet Utveckla framtidens företag är kostnadsfritt. Det är många som vill delta i våra aktiviteter som har ett begränsat antal platser. Därför fakturerar vid 50 euro vid avanmälan utan giltig orsak samt om man inte dyker upp vid aktiviteter som man har anmält sig till. Du kan avanmäla dig kostnadsfritt fram till sista anmälningsdagen. Om något är oklart kring detta kontakta Susanne Olofsson.