Finansiering

Finansiering

Sunt företagande bygger på att den som driver och gör vinst på en verksamhet också med eget kapital och/eller eget arbete är med och tar en privat risk. Såväl vid nystart som vid projektinvesteringar kan man dock hamna i behov av omfattande kapital utifrån. De vanligaste formerna är:

  • internt ägarkapital,
  • lån (från bank, det statliga Finnvera eller genom privata kanaler),
  • riskvilliga krediter,
  • "affärsänglar",
  • riskkapitalbolag,
  • kundfinansiering,
  • leverantörskrediter,
  • factoring
  • eller leasing.

Det vanligaste är en kombination av två eller flera av dessa, som var för sig har sina för- och nackdelar.

Stödformer

På Åland finns inte längre, till skillnad från såväl övriga Finland som Sverige, något allmänt "starta eget-bidrag". Däremot finns möjlighet för den som varit långtidsarbetslös att få fortsatt arbetslöshetsersättning under de tio första månaderna efter uppstart av eget företag (läs mera här). Sedan finns ytterligare ett antal stödformer för såväl nystartade som etablerade företag.

Befintliga och nystartade företag kan i vissa fall erhålla ekonomiskt stöd från det offentliga för investeringar i projekt. Främst gäller detta för projekt som leder till ökad sysselsättning och/eller export, som leder till tillväxt eller till breddad näringsstruktur och som gynnar landsbygd eller skärgård. Det vill säga projekt som ger vinning tillbaka till det allmännas intressen. Stöden regleras genom lagstiftning på EU-, nationell och självstyrelsenivå. I regel ansöks om medlena genom eller via landskapsmyndigheterna. Vänligen se LR:s näringsavdelnings hemsida, näringsavdelningens sida gällande företagsstöd eller ladda ner landskapsregeringens principdokument.

Business Lab

Växande företag under begränsad tid av generösa villkor kan få hyra lokal och få tillgång till handledning och nätverk. Läs mera här. 

Riskkaptialbolag

Högskolan på Åland och Ålands Näringsliv, tillsammans med Ålands Landskapsregering, Ålands Utvecklings Ab och ett antal partnerföretag erbjuder dig som vill starta och utveckla företag en unik möjlighet. Tanken bakom Business Lab är att hjälpa företagare att komma ut på marknaden och att stimulera entreprenörer. Man behöver dock inte vara studerande på högskolan för att delta. Läs mera här

Kontakta oss

Kapitalanskaffande är omgärdat av en del fallgropar. Ålands Näringsliv hjälper gärna i frågor kring stödformer och ansökningsförfaranden samt kring kontakter för privat extern finansiering. Välkommen att kontakta oss för närmare vägledning.