Näringslivsnytt

Näringslivsnytt

Medlemstidningen Näringslivsnytt utkommer två gånger per år. I artiklarna förmedlar vi aktuell information från Ålands Näringsliv. 

Tidningen skickas ut till alla åländska företag (ca 3000) och är ett utmärkt sätt att nå beslutsfattarna i regionens företag.

Om du är intresserad av att annonsera i medlemstidningen ta kontakt med Strax Kommunikation per tfn 525 875.

Nedan hittar du våra senaste utgåvor:

Ett ex i enkelt bläddringsformat från 2014 finns här:
http://np.netpublicator.com/netpublication/n46739907