Intressebevakning

Intressebevakning

Ålands Näringsliv är Ålands största företagarorganisation. Vi har i dag över 600 medlemsföretag av olika typer och storlekar. Tillsammans står de för drygt 87 procent av Ålands privata arbetsplatser.

Vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag på Åland. Därigenom skapas även förutsättningar för vårt långsiktiga mål: Ett Åland som står sig konkurrenskraftigt i världen.

För att uppnå dessa mål behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för de åländska företagens vardag samt att arbeta för att de skall ha de bästa verksamhetsförutsättningarna och tillväxtmöjligheterna.

Vårt arbete präglas av att vi är ute bland företagare, stora som små, runt om på Åland. Vi får därigenom en tydlig bild av vad som är viktigt för att underlätta vardagen för Ålands företagare och entreprenörer. 

Läs mer om initiativ och remissvar under de separata länkarna i menyn till höger.