Platser för hotdeskare i Ålands gröna kontorshotel

Vill du hyra plats på vårt gröna kontorshotell? Nu finns möjlighet att hyra in sig som sk hotdeskare på Ålands Natur & Miljös gröna kontorshotell i centrala Mariehamn. Hyr du en hot desking plats hos oss så gör du det för ett förmånligt pris, och kan arbeta upp till 10 timmar i veckan och få tillgång till kontorsutrustning och ett härligt glatt gäng runtomkring dig. Läs mer här: https://www.natur.ax/om-oss/alands-grona-kontorshotell

Kontaktuppgifter

Kontaktperson
Ålands Natur och Miljö
Telefon
018-17230
E-post
info@natur.ax
Referensnummer:
ÅN20190617