Ålandsbussen Ab

Röde Orm AB erbjuder till försäljning aktier i följande helägda och skuldfria dotterbolag: Ålandsbussen Ab Fordonsparken består av två låggolvade stadsbussar med stora utrymmen för rullstolar och barnvagnar. Därtill finns en äldre förortbuss i mycket gott skick lämpad att användas som reservbuss. Verksamheten består i landskapstrafik på linje 8 som går mellan Langnäs i Lemlands Järsö och Maxinge i Jomala. Trafiken går genom hela Mariehamn. Företaget innehar trafikavtal med både Ålands landskapsregering och Lemlands kommun vilka tillsammans tryggar inkomstnivån för trafiken. Linjetillståndet medför även full rätt till beställningstrafik.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson
Ulf Grüssner
Telefon
+3584573135276
E-post
ulf.grussner@aland.net
Referensnummer:
ÅN20180920