Skattegränsförfarande

Skattegränsförfarande

På grund av att Åland ingår i EU:s tullunion men inte i skatteunionen råder särskilda skattebestämmelser för handel mellan Åland och EU-länder. 

För mer information se här.

Eller kontakta oss på Ålands Näringsliv.