Handel över skattegränsen

Handel över skattegränsen

Det självstyrda landskapet Åland är genom Finland full medlem av Europeiska unionen och EU:s tullunion, men står utanför EU:s skatteunion.

Det särskilda regelsystemet infördes med syfte att säkra en fortsatt god logistik till Åland genom möjlighet till skattefri försäljning ombord på färjorna. En konsekvens av Ålands skatteundantag är att Åland i praktiken omges av en så kallad skattegräns mot resten av EU inklusive övriga Finland.

Åland räknas således som tredje land vid handel med övriga EU. I skattehänseende tillämpas därför samma internationella regler vid handel mellan Åland och EU, som vid handel mellen EU och länder inom EES-området (t.ex Norge). 

När det gäller handel finns det generellt sett tre olika situationer

  1. Handel mellan Åland och fasta Finland
  2. Handel mellan Åland och länder inom EU-området (gemenskapsintern handel)
  3. Handel mellan Åland och länder utanför EU-området.

Det finns också en skillnad i handeln mellan varor och tjänster. I princip omfattas tjänsterna av momsreglerna, men eftersom "leveransen" ofta sker utan tullens inblandning blir förfarandet enklare.

Eller kontakta oss på Ålands Näringsliv.