Näringsrätt

Näringsrätt

Enligt näringsrättslagen har alla myndiga fysiska personer som inte är försatta i konkurs och som har hembygdsrätt rätt att utöva rörelse eller yrke som näring i landskapet.

Om man saknar näringsrätt

Alla andra, d.v.s. fysiska personer, som inte har hembygdsrätt  samt juridiska personer (t.ex. aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag, andelslag) kan ansöka om tillstånd att bedriva näring på Åland.

Ålands landskapsregering beviljar vanligtvis tillstånd om man är bosatt på Åland och den tilltänkta verksamheten i övrigt uppfyller deras kriterier.

Öppet bolag eller aktiebolag

För öppna bolag och aktiebolag krävs i regel att minst två tredjedelar av bolagsmännen respektive styrelsemedlemmarna ska ha hembygdsrätt.

Tillfällig näringsrätt

Näringsrätt kan även sökas tillfälligt. Landskapsregeringen kan då frångå kravet om hemort, liksom reglerna om styrelsens och bolagsmännens sammansättning, ifall det kan anses motiverat.

För mera information kontakta Ålands Näringsliv