Gränshandel

Gränshandel

Handel mellan Åland och EU

(förutom Finland, se rubrik längre ner)

Det självstyrda lanskapet Åland är genom Finland full medlem av Europeiska unionen, och tillhör EU:s tullunion, men står utanför skatteunionen. Det särskilda regelsystemet innebär fortsatt möjlighet till skattefri försäljning på färjorna till och från Åland, men innebär också att Åland omges av en så kallad skattegräns, även gentemot övriga Finland, och räknas som tredje land vid handel med övriga EU. Därför tillämpas samma regler som vid handel mellan EU och länder inom EES-området, t.ex med Norge. 

Nedan ges instruktioner för skattegränshandeln och ytterligare längre ner på sidan finns kontaktuppgifter till Ålandskontoret i Stockholm respektive Helsingfors, som gärna hjälper till med svar på frågor kring gränshandeln. Även Ålands Handelskammare hjälper gärna till i frågor kring handeln, och vi mottar gärna synpunkter kring och förslag till hur skattegränshandeln kan underlättas.

Rapportera upplevda skattegränsproblem genom att kontakta Ålands Näringsliv.
 
Anvisningar för skattegränshandel finns här att ladda ner i PDF-format (svenska, engelska, tyska och franska) nere på sidan

Information om skattegränshandel från tullen:

Handel mellan Åland och Finland

Skattestyrelsens publikation redogör för den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen här (se länkarna nedan):

 

Svenska tullens information om handel med Åland

Ålandskontoret i Helsingfors

Ålandskontoret i Helsingfors är Ålands Landskapsregerings informationskontor.

Adress: Ålandskontoret, Georgsgatan 9 A 4, FIN-00120 Helsingfors
Webb: http://www.regeringen.ax/kansli/alandskontoretfi.pbs