Generationsväxling

Generationsväxling

Generationsväxling är en sak av stor betydelse som de flesta företagare förr eller senare måste ta ställning till. På ett avgörande sätt påverkar det de inblandade parternas levnadsvillkor, framtida inkomster och möjligheter att förverkliga önskemål och ambitioner.

Det är ett mycket komplext problem där en mängd faktorer påverkar växlingen. Det är faktorer som direkt är knutna till företaget, t ex vilken avkastning företaget ger och beräknas kunna ge. Det kan även vara faktorer av familjerättslig typ t ex då syskon måste bli kompenserade för att undvika stora orättvisor och att överlåtelsen måste genomföras så att överlåtaren har en tryggad inkomst efter skiftet. Tillsammans med skatter i olika former innebär detta ofta stora utbetalningar som måste finansieras på något sätt. 

Viktigt att tänka på om ni skall genomföra ett generationsskifte:

 • välj bolagsformen aktiebolag
 • överför aktier och ansvar lite vartefter
 • bygg upp lönsamheten i företaget
 • värdera företaget
 • utbilda köparen
 • omorganisera
 • förhandla med personal och påbörja en process med personal-delägarskap
 • göra en femårsplan
 • ge vidare kundkontakter
 • skatteplanera
 • ha en övergångsperiod där köpare och säljare jobbar tillsammans ett tag
 • då det handlar om fastigheter kan dessa separeras från övrig verksamhet för att underlätta överlåtelsen

Vi på Ålands Näringsliv kan hjälpa dig och ditt företag. Kontakta oss så hjälper vi er. 

Vid försäljning eller köp av företag kan vi rekommendera Företagsbörsen