Bluffakturor

Bluffakturor

Bluffakturor kommer med jämna mellanrum och åtskilliga företag på Åland drabbas regelbundet av oseriösa fakturor. Problemet brukar tillta inför våren och sommaren då bluffmakarna hoppas att företagarna är mer stressade och att osäkra och mindre observanta semestervikarier har hand om fakturabetalningarna.

Nyttiga länkar:

Om man fått en bluffaktura:

Exempel på klassiska områden för bluffakturering är annons- eller katalogtjänster, en bägaran att uppdatera sina kontaktuppgifter eller en färdigt ifylld fakturatalong för t ex el-tjänster etc.

För att skydda sig mot oseriös fakturering gäller det att alltid vara synnerligen noggrann med vad man skriver under på eller betalar för, och att så få personer som möjligt inom det egna företaget har befogenhet att attestera och sköta betalningar.

Oftast kan man helt ignorera oseriösa erbjudanden och bluffakturor, men skulle man i misstag råka binda sig till en orättfärdig förbindelse gäller följande:

  • Meddela avsändaren, skriftligen (undvik telefon och spara alltid kopior), att ni bestrider avtalet eller har ingått det av misstag, anser det oskäligt och att ni inte har för avsikt att betala den begärda summan (gäller även ifall kravet gått vidare via påstådd inkassofirma).
  • Oseriösa företag driver sällan sina krav vidare då de vet att de inte håller i domstol. Inkassokrav kan inte drivas från annat än en i Finland verksam inkassofirma.
  • I tveksamma fall ber vi er som medlem att kontakta oss på Ålands Näringsliv för ytterligare rådgivning.
  • Även polisanmälan kan vara aktuell.