Skatteinfo för arbetsgivare 2019

Här finner du material och viktig information för dig som arbetsgivare/företagare.

Skatteförvaltningens beslut om nivåer för arbetsgivare/arbetstagare under 2019

Skattefria förmåner

 • Kostförmån, 6,60 euro per måltid om summan (inkl moms) är högst 10,50 euro
  • för personal inom t.ex. hotell- och restaurangbranschen räknar man med ett värde på 5,61 euro per måltid
 • Telefonförmån, 20,00 euro per månad för en mobiltelefon. Det täcker värdet för samtal, textmeddelanden och mulitmediameddelanden

Skattefria reseersättningar

 • Heldagstraktamente (>10 timmar), 42 euro
 • Partiellt traktamente (>6 timmar), 19 euro
 • Arbetsresor med bil: maximalt 0,43 euro/km (kan höjas under vissa förutsättningar)
 • Arbetsresor med motorbåt (högst 50 hk): 0,76 euro/km
 • Arbetsresor med annat fordon: 0,10 euro/km

Försäkringspremier i procent av lönen

 • Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift är 0,77 procent på lönerna.
  • Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas för löner till personer som är 16-67 år.
 • Arbetsgivarens premie för arbetspensionsförsäkring (ArPL) är i medeltal 17,35 procent.
  • Ppremiens belopp påverkas bl.a. av tillfälliga premierabatter samt kundgottgörelser.
  • Skyldigheten att betala arbetspensionsförsäkring gäller arbetstagare i åldern 17–67.
 • Arbetstagarens andel av arbetspensionspremien beror på åldern
  • 17–52 årliga personer 6,75 procent
  • 53–62 årliga personer 8,25 procent
  • 63–67 årliga personer 6,75 procent
 • Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie är en skyldighet för arbetstagare i åldern 17-64 år
  • Upp till ett lönebelopp om 2 086 500 euro är premien 0,50 procent
  • På ett lönebelopp som överskrider 2 086 500 euro är premien 2,05 procent
  • Premien för delägare är 0,50 procent (oavsett lönebelopp)
 • Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie är 1,50 %
 • Delägares arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,78 %

Premierna för olycksfallsförsäkring och grupplivspremier varierar mellan branscher och försäkringsbolag.

Länkar