Skatteinfo för arbetsgivare 2020

Här finner du material och viktig information för dig som arbetsgivare/företagare.

Skatteförvaltningens beslut om nivåer för arbetsgivare/arbetstagare under 2020

Skattefria förmåner

  • Kostförmån, 6,80 euro per måltid om summan (inkl moms) är högst 10,70 euro
    • för personal inom t.ex. hotell- och restaurangbranschen räknar man med ett värde på 5,78 euro per måltid
  • Telefonförmån, 20,00 euro per månad för en mobiltelefon. Det täcker värdet för samtal, textmeddelanden och mulitmediameddelanden

Skattefria reseersättningar

  • Heldagstraktamente (>10 timmar), 43 euro
  • Partiellt traktamente (>6 timmar), 20 euro
  • Arbetsresor med bil: maximalt 0,43 euro/km (kan höjas under vissa förutsättningar)
  • Arbetsresor med motorbåt (högst 50 hk): 0,75 euro/km
  • Arbetsresor med annat fordon: 0,10 euro/km

Försäkringspremier i procent av lönen

  • Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift är 1,34 procent på lönerna.
    • Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas för löner till personer som är 16-67 år.
  • Arbetsgivarens premie för arbetspensionsförsäkring (ArPL) är 25,3 procent.
    • Premiens belopp påverkas bl.a. av tillfälliga premierabatter samt kundgottgörelser.
    • Skyldigheten att betala arbetspensionsförsäkring gäller arbetstagare i åldern 17–67.
  • Arbetstagarens andel av arbetspensionspremien beror på den anställdes ålder
    • 17–52 åriga personer 7,15 procent
    • 53–62 åriga personer 8,65 procent
    • 63–67 åriga personer 7,15 procent
  • Företagarens pensionsförsäkringspremier (FöPL) beror på företagarens på ålder
    • 18-52 år 24,1 procent
    • 53-62 år 25,6 procent
    • 63-67 år 24,1 procent
  • Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie är en skyldighet för arbetstagare i åldern 17-64 år
    • Upp till ett lönebelopp om 2 125 500 euro är premien 0,45 procent
    • På ett lönebelopp som överskrider 2 125 500 euro är premien 1,70 procent
    • Premien för delägare är 0,50 procent (oavsett lönebelopp)
  • Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie är 1,25 procent
  • Delägares arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,65 procent

Premierna för olycksfallsförsäkring och grupplivspremier varierar mellan branscher och försäkringsbolag.

Länkar