Skatteinfo för arbetsgivare 2021

Här finner du material och viktig information för dig som arbetsgivare/företagare.

Skatteförvaltningens beslut om nivåer för arbetsgivare/arbetstagare under 2021

Skattefria förmåner

 • Kostförmån, 6,90 euro per måltid om summan (inkl moms) är högst 10,70 euro
  • för personal inom t.ex. hotell- och restaurangbranschen räknar man med ett värde på 5,87 euro per måltid
 • Telefonförmån, 20,00 euro per månad för en mobiltelefon. Det täcker värdet för samtal, textmeddelanden och mulitmediameddelanden

Skattefria reseersättningar

 • Heldagstraktamente (>10 timmar), 44 euro
 • Partiellt traktamente (>6 timmar), 20 euro
 • Arbetsresor med bil: maximalt 0,44 euro/km (kan höjas under vissa förutsättningar)
 • Arbetsresor med motorbåt (högst 50 hk): 0,76 euro/km
 • Arbetsresor med annat fordon: 0,10 euro/km

Försäkringspremier i procent av lönen

 • Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift är 1,53 procent på lönerna.
  • Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas för löner till personer som är 16-67 år.
 • Arbetsgivarens premie för arbetspensionsförsäkring (ArPL) är 24,8 procent
  • Premiens belopp påverkas bl.a. av tillfälliga premierabatter samt kundgottgörelser.
  • Skyldigheten att betala arbetspensionsförsäkring gäller arbetstagare i åldern 17–67.
 • Arbetstagarens andel av arbetspensionspremien beror på den anställdes ålder
  • 17–52 åriga personer 7,15 procent
  • 53–62 åriga personer 8,65 procent
  • 63–67 åriga personer 7,15 procent
 • Företagarens pensionsförsäkringspremier (FöPL) beror på företagarens på ålder
  • 18-52 år 24,1 procent
  • 53-62 år 25,6 procent
  • 63-67 år 24,1 procent
 • Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie är en skyldighet för arbetstagare i åldern 17-64 år
  • Upp till ett lönebelopp om 2 169 000 euro är premien 0,50 procent
  • På ett lönebelopp som överskrider 2 169 00 euro är premien 1,90 procent
 • Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie är 1,40 procent
 • Delägares arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,65 procent

Premierna för olycksfallsförsäkring och grupplivspremier varierar mellan branscher och försäkringsbolag.

Länkar