Affärsfastigheter

Affärsfastigheter

Tillgången till obebyggda planerade affärs-/kontors-/industriområden är relativt liten på Åland. Det finns dock flera områden under planering och möjligheten att bebygga icke planerad mark finns också.

För dig som vill veta mer om var det finns lediga tomter kan kontakta Ålands Näringsliv eller en fastighetsförmedlare på Åland.