Affärsfastigheter

Affärsfastigheter

Tillgången till obebyggda planerade affärs-/kontors-/industriområden är relativt liten på Åland. Det finns dock flera områden under planering och möjligheten att bebygga icke planerad mark finns också.

För dig som vill veta mer om var det finns lediga tomter kan kontakta Ålands Näringsliv. Mer kommunspecifik information finner du här:

  • Mariehamns Stad
  • Jomala kommun, Finströms kommun, Lemlands kommun, Lumparlands kommun och Geta kommun (kommungemensam tjänst)
  • Saltviks kommun